Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Józef Brzowski

Józef Brzowski

*22 XI 1805 Warszawa, †3 XII 1888 Warszawa

Polski kompozytor, dyrygent i pedagog. Pierwsze lekcje muzyki pobierał u swojego szwagra Karola Kurpińskiego, a od 1821 r. studiował w konserwatorium warszawskim: harmonię u V. Würfla i grę na wiolonczeli u J. Wagnera; osiągnął też biegłość w grze na fortepianie. W 1824 został zaangażowany jako wiolonczelista do orkiestry operowej, a od 1827 pełnił funkcję korepetytora i asystenta dyrygenta. W latach 1836-37 odbył podróż artystyczną po Niemczech i Francji. W Paryżu pozostał do czerwca 1837.  W tym czasie spotykał często Chopina, który zapraszał go chętnie do siebie. "Paryż, 13 grudnia 1836. Dziś mam parę osób u siebie, między innymi panią Sand, przytem Liszt gra, Nourrit śpiewa. Jeżeli to ma być przyjemnym Panu Brzowskiemu, czekam go wieczorem".

W czasie całej podróży Brzowski pisał pamiętnik, który uzupełnił o wspomnienia już po powrocie do Warszawy. Kilka fragmentów pamiętnika opublikował w gazetach: Ustęp z wrażeń artystycznej podróży "Biblioteka warszawska", 1850, t. IV; i w odcinkach pod tytułem: Wyjątki z Podróży artystycznej de Niemiec i Francji odbytej w 1837 roku przez J. Brzowskiego w: "Kronika Rodzinna" 1871. Po śmierci Browskiego jego Pamiętnik i Wspomnienia należały do A. Polińskiego, który opublikował fragmenty wspomnień Brzowskiego pod tytułem  O Fryderyku Chopinie  w "Kurier Warszawski", 1899 nr 295. Niestety rękopis Brzowskiego zginął  wraz z całą  kolekcją Polińskiego w czasie II Wojny Światowej.

Ferdynand Hoesick opublikował w odcinkach fragmenty pamiętnika Brzowskiego. Z okazji 200- rocznicy urodzin Chopina Pamiętnik i Wspomnienia, Brzowskiego zostały przetłumaczone na język włoski, angielski i francuski (M-P. Rambeau i E. Talma-Davous pod tytułem Józef Brzowski: un musicien polonais dans le Paris de la Monarchie de Juillet w: Chopin e il suono di Pleyel = Chopin and the Pleyel sound = Chopin et le son Pleyel: Art et musique dans Paris romantique... red. Florence Gétreau, Briosco(Itali), Villa Medici Giulini, 2010).

Ewa Talma-Davous


 

Wg kategorii: