Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Andrzej Chodkowski

Andrzej Chodkowski

*25 II 1932 Warszawa

W 1958 ukończył studia z zakresu muzykologii u Zofii Lissy i Józefa Michała Chomińskiego na Uniwersytecie Warszawskim. W 1964 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy Klasyczna forma sonatowa w twórczości kameralnej Ludwiga van Beethovena. Od 1951 wykładał w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, najpierw jako asystent, od 1964 – adiunkt, od 1969 – docent. W latach 1970-75 i od 1996 do 1998 pełnił także funkcję zastępcy dyrektora Instytutu, w latach 1976-88 kierował tam katedrą powszechnej historii muzyki. W 1981 został wybrany prodziekanem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego; funkcję tę sprawował do 1986. Od 1986 do 1988 był profesorem w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Grazu, w latach 1994-2000 profesorem Akademii Muzycznej w Warszawie. Wykształcił 6 doktorantów i ponad 40 magistrów. Ponadto w latach 1956-59 pracował równocześnie w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk jako asystent i sekretarz redakcji kwartalnika „Muzyka”.

Działał aktywnie w Związku Kompozytorów Polskich – w latach 1969-71 i 1981-85 był wiceprezesem, a od 1989 do 1993 prezesem. Ponadto był członkiem władz Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Towarzystwa im. Karola Szymanowskiego, rady naukowej Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Komitetu Głównego Olimpiady Artystycznej powołanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W 1960 był sekretarzem naukowym Międzynarodowego Kongresu Chopinowskiego w Warszawie, w 1972 kierownikiem naukowym III Kongresu Musica Antiqua Europae Orientalis w Bydgoszczy. Brał udział w wielu konferencjach i kongresach naukowych w kraju i za granicą (m.in. we Włoszech, Niemczech, byłej Jugosławii), wykładał gościnnie na wielu uczelniach krajowych i zagranicznych.

W swojej pracy naukowej koncentrował się na historii muzyki XVIII i XIX w. oraz teorii formy muzycznej. Współpracował z redakcją wydawnictw muzykologicznych PWN, pisał artykuły publicystyczne i eseje w czasopismach, hasła encyklopedyczne, omówienia programów koncertowych, komentarze do płyt CD. Opracował ponad 500 audycji dla Polskiego Radia, m.in. w latach 1977-80 zrealizował cykl 114 audycji radiowych pt. Ludwiga van Beethovena opera omnia, w latach 1991-98 cykl 293 audycji pt. Wolfganga Amadeusza Mozarta dzieła wszystkie. Jest twórcą uniwersalnej Encyklopedii muzyki (1995), która powstała w oparciu o jego wieloletnie doświadczenia redakcyjne nad Małą encyklopedią muzyki.

Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi (1976), Złoty Krzyż Zasługi (1979), Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich (1998), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001). Andrzej Chodkowski obecnie wykłada na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Muzykologii oraz Wydział Filologii Polskiej) i w Akademii Muzycznej w Warszawie (Studium Podyplomowe).


 

Wg kategorii: