Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Jean-Jacques Eigeldinger

Jean-Jacques Eigeldinger

Jean-Jacques Eigeldinger

*9 III 1940 Neuchâtel

Eigeldinger Jean-Jacques, szwajcarski muzykolog, członek Rady Programowej NIFC (od września 2001 r.). Studiował na Uniwersytecie w Neuchâtel i na Sorbonie oraz w Konserwatorium Genewskim. W latach 1976-81 związany był jako wykładowca z genewskim Institute Jacques-Dalcroze a 1978-83 z tamtejszym konserwatorium. Gościnne wykłady prowadził także m.in. w paryskiej Ecole Normale Supérieure oraz na Uniwersytecie Laval w Quebecu. Jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu w Genewie, z którym współpracuje od 1981 r. Był jednym z współzałożycieli Szwajcarskiego Towarzystwa Muzykologicznego i długoletnim redaktorem naczelnym Revue musicale de Suisse Romande. W 1984 roku otrzymał Order Zasługi Polskiego Ministerstwa Kultury a w 2001 Międzynarodowa Fundacja im. Fryderyka Chopina przyznała mu Nagrodę Chopinowską. Był członkiem jury Międzynarodowych Konkursów Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Zainteresowania naukowe Eigeldingera koncentrują się na estetyce i historii interpretacji muzyki XVIII i XIX w. Jego liczne prace chopinologiczne obejmują studia nad kompozycjami i stylem Chopina (Preludia) oraz przyczynki do biografii kompozytora. Eigeldinger jest też wydawcą i wnikliwym komentatorem tekstów związanych z dydaktyczną działalnością Chopina. W 1993 r. opublikował chopinowskie "Szkice do metody gry fortepianowej" (wyd. polskie Kraków 1995) a w książce "Chopin vu par ses élèves" (Neuchâtel 1970, wyd. polskie Kraków 2000), zgromadził i obszernie omówił relacje uczniów kompozytora oraz źródła pochodzące od samego Chopina, dotyczące techniki pianistycznej oraz interpretacji muzyki chopinowskiej.

Wraz z Johnem Rinkiem i Jimem Samsonem przygotowuje nową edycję krytyczną dzieł wszystkich F. Chopina.

Został powołany do Rady Programowej NIFC  we wrześniu 2001 roku.

Redakcja, grudzień 2006

 

Wg kategorii:

 
Galeria fotografii »
 
mini