Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Elżbieta Artysz

Elżbieta Artysz

Elżbieta Artysz

Muzykolog, pedagog, członek zarządu wielu organizacji społecznych, m.in. członek Prezydium Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków; Przewodnicząca Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej (1962 - 1972); Prezes Towarzystwa im. Fryderyka Chopina (1981 - 1986); Dyrektor Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina (1972 - 1982); v-ce Prezes Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich (1985 - 1992), obecnie Sekretarz tejże Federacji. Od 2000 roku jest Redaktorem Naczelnym czasopisma "Chopin In The World".


 

Wg kategorii: