Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

James Gibbons Huneker

James Gibbons Huneker

James Gibbons Huneker

*31 I 1860, †9 II 1921

James Gibbons Huneker - amerykański krytyk, pisarz muzyczny i pianista, autor monografii poświęconej życiu i twórczości Chopina.

Uczył się gry na fortepianie w klasie Georges'a Mathiasa, następnie zaś Edmunda Neuperta i Rafaela Joseffy'ego -  ucznia Liszta. W latach 1888 - 1898 pracował, ucząc fortepianu jako asystent Joseffy'ego w Konserwatorium w Nowym Jorku.

Od 1898 roku poświęcił się wyłącznie działalności publicystycznej, zamieszczał w prasie nowojorskiej krytyki, artykuły i eseje (Recorder, New York Sun, New York Times). Od 1912 przez dwa lata pracował jako korespondent zagraniczny dla New York Times. Jako krytyk muzyczny zasłużył się przede wszystkim przybliżając środowisku amerykańskiemu ówczesne prądy artystyczne Europy i twórczość takich kompozytorów jak m.in. Ryszard Strauss. Jego zainteresowania nie ograniczały się do muzyki. Poruszał w swych tekstach także problematykę teatru, sztuk pięknych, literatury. Uważany był ponadto za autorytet w dziedzinie muzyki fortepianowej.

Dorobek twórczy Hunekera obejmuje ponad 20 książek, będących w większości zbiorami artykułów i esejów. Opublikował wysoko cenione analizy utworów fortepianowych Brahmsa. Jest także autorem monografii Chopina, w której twórczość kompozytora opisuje z perspektywy doświadczeń pianistycznych. Pierwszą część monografii stanowi biografia Chopina, w części drugiej, poświęconej twórczości a ułożonej według gatunków, zamieszcza natomiast Huneker własne spostrzeżenia, opinie, komentarze i wskazówki wykonawcze dotyczące interpretowania dzieł Chopina. Praca Hunekera nie zawiera szczegółowych analiz muzycznych, stanowi natomiast cenne źródło wiedzy na temat poglądów estetycznych i upodobań wykonawczych epoki, jest świadectwem ówczesnego sposobu rozumienia
i interpretowania twórczości Chopina.

Bibliografia prac Hunekera (wybór):

  • Chopin. The Man and His Music 1900 (wyd. ang. Londyn 1901; wyd. pol. Chopin. Człowiek i artysta tłum. J. Bandrowski, Lwów 1922)
  • F. Liszt 1911
  • The Development of Piano Music 1916
  • wydania pieśni J. Brahmsa, R. Straussa, P. Czajkowskiego a także utworów fortepianowych Chopina

 

Wg kategorii: