Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Albert Grudziński

Albert Grudziński

Muzykolog, teoretyk muzyki, członek Komitetu Honorowego Hommage a'Artur Rubinstein - światowych obchodów poświęconych pamięci Artura Rubinsteina.

Urodzony w Warszawie w rodzinie od kilku pokoleń związanej z tradycjami muzycznymi, jako dziecko pobierał naukę gry na fortepianie, a później również gry na wiolonczeli.

Ukończył wydział teorii muzyki, dyrygentury i kompozycji w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu oraz wydział muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie poświęcił się pracy twórczej. Komponował m.in. muzykę dla potrzeb teatru, w tym do japońskiej bajki "Wieczny żuraw", wystawionej w jednym z warszawskich teatrów i zrealizowanej jako spektakl telewizyjny. Wraz z bratem Antonim napisał książkę Kult Chopina w Polsce.

Z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina był związany przez 27 lat. Za jego dyrekcji Towarzystwo, mimo że pozbawione regularnych dotacji państwowych, rozwinęło działalność we wszystkich dziedzinach - koncertowej, popularyzatorskiej, naukowej. Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina, których Albert Grudziński jest dyrektorem, zyskały jeszcze większą popularność w kraju i znacznie większy prestiż za granicą. Dzieje się tak dzięki wzorcowej wręcz organizacji, wysokiemu poziomowi wykonawczemu i wyjątkowemu, jeśli chodzi o artystyczną rangę, gronu jurorów. Konkurs, zrzeszony w Międzynarodowej Federacji Konkursów Muzycznych w Genewie, cieszy się poparciem najwyższych władz państwowych: Prezydenta RP, który mu patronuje, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury, którzy są wśród fundatorów nagród regulaminowych Konkursu.

Kierowane przez Alberta Grudzińskiego Konkursy Chopinowskie zmieniają się, modyfikują swoją formułę tak, aby można było coraz lepiej oceniać najwybitniejsze talenty pianistyczne z całego świata, a także aby skutecznie promować ideę Konkursu będącego przykładem dla innych imprez tego typu. Albert Grudziński stale nawiązuje nowe kontakty, owocne dla Konkursów Chopinowskich. Jest też zapraszany do jury prestiżowych konkursów muzycznych. Prowadzi wykłady na temat patrona Towarzystwa w wielu krajach świata. Jest doradcą Konkursów Van Cliburna w Fort Worth w USA.

Obecnie Albert Grudziński jest jednym z wicedyrektorów Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Biogram z oficjalnej strony TiFC: www.tifc.chopin.pl


 

Wg kategorii: