Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Jerzy Żurawlew

Jerzy Żurawlew

Jerzy Żurawlew

*25 XII 1886 Rostów nad Donem, †3 X 1980 Warszawa

Profesor Jerzy Żurawlew, polski pianista i pedagog. Pochodził z polsko-rosyjskiej rodziny ziemiańskiej. Naukę gry na fortepianie rozpoczął z matką, kontynuował w Rostowie u W. Sayer-Waszkiewicza. W 1895 wystąpił w Moskwie dla I.J. Paderewskiego, od którego otrzymał zachętę do dalszych studiów muzycznych. Uzyskawszy maturę, w latach 1907–13 studiował w Instytucie Muzyki w Warszawie u A. Michałowskiego.

W 1910 debiutował z ogromnym powodzeniem w Warszawie Koncertem Es-du. Występował w duecie fortepianowym z J. Śmidowiczem. Od 1913 prowadził klasę fortepianu w Instytucie Muzyki w Warszawie. W czasie I Wojny Światowej przebywał na Białorusi, gdzie w 1916 założył szkołę muzyczną w Mińsku Litewskim. W latach 1919–39 kontynuował działalność pedagogiczną w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. W czasie II Wojny Światowej przebywał w Warszawie, po jej zakończeniu wykładał grę na fortepianie w Bochni i Gliwicach, w latach 1949–73 w PWSM w Warszawie. Do jego uczniów należeli J. Sokorski, K. Kolecki, S. Szenwaldowa. Pozostawił nagrania utworów Chopina (wyd. PN) z lat 1950–65, m.in. nagrania Ballady g-moll, Scherza b-moll, Fantazja f-moll, Poloneza op. 26 nr 2, Nokturnu op. 15 nr 2.

Dla Żurawlewa nauczanie było wielką pasją. Poświęcił mu niemal całe długie życie i wykształcił w tym czasie kilka pokoleń pianistów. Profesor angażował się też chętnie w społeczne życie kulturalne i inicjował w środowisku muzycznym pożyteczne akcje, wśród których najważniejszą było powołanie międzynarodowego konkursu pianistycznego z obligatoryjnym repertuarem chopinowskim. Dzięki wytrwałym staraniom Żurawlewa w 1927 roku odbył się w Warszawie pierwszy Międzynarodowy Konkurs Chopinowski dla Pianistów. Dziś, po piętnastu edycjach, impreza ta szczyci się najdłuższą tradycją wśród wszystkich odbywających się konkursów muzycznych.

 

 


 

Wg kategorii: