Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Anna Czekanowska

Anna Czekanowska

Anna Czekanowska

*25 VI 1929 Lwów

Anna Czekanowska-Kuklińska, etnomuzykolog. W latach 1947-52 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim, pracę magisterską pt. Pieśń ludowa Opoczyńskiego na tle problematyki etnograficznej obroniła w 1952 roku. Następnie podjęła studia doktoranckie (1953-1958), uzyskując stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Pieśni Biłgorajskie. Przyczynek do interpretacji pogranicza (1958, Uniwersytet Warszawski). W latach 1958-59 studiowała na Freie Universität w Berlinie oraz na uniwersytecie w Kolonii. W 1968 obroniła pracę habilitacyjną pt. Melodie wąskiego zakresu w krajach słowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim. W 1975 uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1983 - profesora zwyczajnego.

Na Uniwersytecie Warszawskim pracowała w latach 1953-1999, początkowo pełniąc funkcję asystenta (1953-1958), następnie adiunkta (1959-1969), docenta (1969-1974) oraz profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego (1975-1991). W latach 1969-1999 była kierownikiem Zakładu Etnomuzykologii, a latach 1975-1991 - dyrektorem Instytutu Muzykologii. Wypromowała 7 doktorantów. Prowadziła badania naukowe w Konserwarium im. Czajkowskiego w Moskwie (1962), wykłady i badania w University of State Washington (1963) oraz liczne wykłady gościnne w Europie, Stanach Zjednoczonych i ZSRR, m. in. w Johannes Gutenberg University (Mainz, 1983-84), Pittsburg University, Duquesne University i University of Washington (1980-83) oraz w Durham University (1994). W latach 1999-2004 prowadziła wykłady oraz pełniła funkcję kierownika zakładu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2004 wykłada w prywatnej uczelni akademickiej z prawem nadawania doktoratów Collegium Civitas.

Anna Czekanowska jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich (od 1967), Sekcji Polskiej Societe Internationale de Musique Contemporaine (od 1983), International Folk Music Council / International Council for Traditional Music (od 1957), European Seminar in Ethnomusicology (od 1982), Society for Ethnomusicology (od 1975), British Forum for Ethnomusicology (od 1998), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1990), Towarzystwa Naukowego KUL (od 2003). Zasiadała w Zarządzie IFMC / ICTM (1976-1983) oraz ESEM (1990-1996), była wice-prezesem Sekcji Polskiej SIMC, jest członkiem honorowym ESEM (od 2002) i Sekcji Polskiej SIMC.

Za swoją działalność naukową została uhonorowana Nagrodą III stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego za rozprawę Melodie ludowe wąskiego zakresu w krajach słowiańskich (1973), Nagrodą II stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego za książkę Kultury Muzyczne Azji (1982), Nagrodą I stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego za Studien zum National Stil der polnischen Musik (1990) oraz Nagrodą Sekretarza I Wydziału PAN za Polish Folk Music - Slavonic Heritage - Polish Tradition - Contemporary Trends.

Jej główne pola zainteresowań naukowych stanowią muzyka słowiańska, Azja Centralna, Fryderyk Chopin i muzyka współczesna. 


 

Wg kategorii: