Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Maxymilian Bylicki

Maxymilian Bylicki

Maxymilian Bylicki

Ukończył Uniwersytet Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. A. Stefańskiego. W latach 1982-1996 był wykładowcą na macierzystej uczelni oraz PSM IIst. im. F. Chopina w Warszawie. W 1997 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration University of Calgary.

Był współorganizatorem Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich w Łańcucie, członkiem Strategic Management Society Purdue University w USA oraz wieloletnim wiceprzewodniczącym Zarządu Sekcji Pedagogów SPAM.

W latach 1990-2001 pełnił kierownicze funkcje w Ministerstwie Kultury. Jako dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej tworzył system szkolnictwa artystycznego w Polsce. Zajmował się problematyką zarządzania w kulturze łącząc doświadczenie artystyczne z doświadczeniem w zarządzaniu administracją publiczną, a także z przedsiębiorstwami rynkowymi. Pełnił funkcję dyrektora Polskiej Telefonii Komórkowej "Centertel", dyrektora Netii Holdings SA, przewodniczącego Rady Nadzorczej Polkomtel SA oraz wiceprezesa KGHM Polska Miedź. Od sierpnia 2008 roku jest dyrektor w IBM Polska.


 

Wg kategorii: