Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Maciej Jabłoński

Maciej Jabłoński

*13 II 1962 Poznań +13 IX 2017 Poznań

Maciej Jabłoński, muzykolog, organizator życia muzycznego, publicysta, redaktor. W latach 1981-1987 studiował muzykologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1987 - praca magisterska pt. Wybrane zagadnienia semiotycznej refleksji nad muzyką w świetle triadyczno-trychotomicznej teorii znaku Charlesa S. Peirce'a) zaś w 1999 roku uzyskał stopień doktora na postawie pracy Muzyka jako znak. Wokół semiotyki muzyki Eero Tarastiego.

W 1994 roku założył Agencję Artystyczną „Art-Power”, zajmującą się organizacją festiwali i koncertów na terenie Polski i będącą oficjalnym reprezentantem Ewy Podleś w Polsce. W latach 1992-1994 był dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego im. S. Moniuszki w Poznaniu.

Uczestniczył w wielu konferencjach muzykologicznych, brał udział w organizacji wielu konferencji, festiwali i koncertów.

Był kierownikiem artystycznym Dni Muzyki G. Rossiniego, a także dyrektorem artystycznym festiwali Dni Muzyki i Teatru. Od 1989 jako krytyk muzyczny współpracuje z periodykami i prasą codzienną.

Był członkiem Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (1993-2002). Jest członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1992), Komisji Naukowej Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (od 1992), Kolegium redakcyjnego „Res Facta Nova” Warszawa – Poznań (od 1993), członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich (od 1998).


 

Wg kategorii: