Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Paweł Cichoński

Paweł Cichoński

Paweł Cichoński

Ukończył studia na specjalności muzyka kościelna na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów Magdaleny Czajki i dyrygowania Bogdana Goli oraz śpiew na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym UMFC w Białymstoku w klasie Cezarego Szyfmana oraz Aleksandra Teligi. W 2012 r. zadebiutował na deskach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w spektaklu studenckim Sen nocy letniej Brittena w roli Flauta. W 2014 r. współpracował z Białostockim Teatrem Lalek przy realizacji spektaklu marionetkowego Kantata o kawie Jana Sebastiana Bacha. Bierze czynny udział w koncertach organizowanych przez UMFC w Białymstoku oraz inne instytucje kulturalne tego miasta. W swoim repertuarze ma liczne arie oratoryjne, kantatowe oraz operowe. Współpracował z takimi zespołami muzyki dawnej, jak Il Tempo prowadzonym przez Agatę Sapiechę, Gradus ad Parnasum pod kierownictwem Krzysztofa Garstki oraz Diletto kierowanym przez Annę Moniuszkę. Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez Olgę Pasiecznik, Wolfganga Zerera, Martina Sandera, Reinera Trosta, Ryszarda Karczykowskiego. Od 2016 r. pracuje w Chórze Opery i Filharmonii Podlaskiej.


 

Wg kategorii:

 
Galeria fotografii »
 
mini