Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Leopold Jan Binental

Leopold Jan Binental

*11 I 1886 Kielce, †1944, obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau

Polski skrzypek, publicysta i muzykolog. Studiował w Paryżu, a także w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Był organizatorem wystawy pamiątek i dokumentów chopinowskich w Warszawie w 1932 roku. W 1940 roku z żoną Janiną i córką Krystyną wyjechał do Francji z okupowanej wówczas Warszawy, jednak w 1944 roku został wraz z żoną aresztowany i wysłany (z transportem francuskich Żydów) do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie oboje zginęli.

Gromadził źródła i pamiątki po Chopinie, które publikował i pisał o nich w szeregu artykułów prasowych: Chopin - Mickiewicz - G. Sand. Nieznane listy Chopina i Mickiewicza, "Kurier Warszawski" 17/1937, s. 9-11; Dziennik Fryderyka Chopina. [Dziennik stuttgarcki], "Kurier Warszawski" 309/1932, s. 4-5; Pamiątki szopenowskie. [Przegląd zabytków zachowanych w Polsce], Muzyka 7/9 1932, s. 82-87; Chopin. W 120 rocznicę uridzin. Dokumenty i pamiątki, Warszawa 1930; Nieznany notatnik Szopena [z r. 1849], Muzyka 11/1930, s. 583-585.

Jest także autorem monografii Chopin, życiorys twórcy i jego sztuka, Warszawa 1937.


 

Wg kategorii: