Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Krzysztof Bilica

Krzysztof Bilica

Krzysztof Bilica

*5 VI 1946 Wrocław

Muzykolog, aforysta, eseista i prozaik, redaktor działu "książki" w dwutygodniku "Ruch Muzyczny". W latach 1964-66 studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, a w latach 1966-71 - muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, odbył także studia podyplomowe w Studium Edytorstwa Muzycznego przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Jako muzykolog czuje się wychowankiem profesorów: Zofii Lissy i Mieczysława Tomaszewskiego.

W 1972 współpracował ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie, 1972-74 był asystentem w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie, 1974-2002 redaktorem w Wydawnictwie Naukowym PWN w Warszawie. Od lipca 2008 jest redaktorem dwutygodnika „Ruch Muzyczny". Od 1979 należy do Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich.

Uczestniczył w kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach muzykologicznych. Ogłasza rozprawy i artykuły, m.in. w kwartalniku „Muzyka", wydawnictwach Instytutu Sztuki PAN, wydawnictwach Związku Kompozytorów Polskich, zeszytach naukowych akademii muzycznych: w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie. Wprowadził do języka muzykologii dwa terminy: „kadencja polska" (Melos polski u Chopina, „Muzyka" 1997 nr 4) i „figury migotliwe" (Figury migotliwe. Zarys teorii, w: Wokół kategorii narodowości, wielokulturowości i uniwersalizmu w muzyce polskiej, red. A. Matracka-Kościelny, Warszawa-Podkowa Leśna 2002; Flimmernfiguren bei Johann Sebastian Bach,  w: Musica Baltica, red. D. Szlagowska, Gdańsk 2004).

Napisał lub zredagował około 10 tysięcy haseł muzycznych i artykułów dla encyklopedii uniwersalnych i multimedialnych PWN. Publikuje eseje, korespondencje, felietony i recenzje muzyczne w pismach: "Dysonanse", „Ethos", „Nowe Państwo" „Opcje", „Ruch Muzyczny", „Solidarność", „Sycyna", „Twórczość", „Tygiel Kultury" i in.; w latach 1991-92 wygłaszał felietony w Programie II Polskiego Radia.

Jest także aforystą i prozaikiem. Od 2002 zamieszcza systematycznie w tygodniku "Przekrój" swoje aforyzmy, publikuje krótkie formy literackie w czasopismach i antologiach.

Wydał książki: Telefony z Eufonii, Warszawa 1995, Wydawnictwo Gutenberg-Print; Słownik wyrazów własnych, tamże 1995; Wokół Chopina i Polski, Wołomin 2005, Wydawnictwo Polskie w Wołominie; Myślnik. 303 aforyzmy z „Przekroju", tamże 2009.

Opublikował pod swoją redakcją materiały z XXV Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej Muzyka polska w okresie zaborów, Warszawa 1997, Sekcja Muzykologów ZKP, Instytut Sztuki PAN.


 

Wg kategorii: