Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Robert Schumann

Robert Schumann

Robert Schumann

*8 VI 1810 Zwickau, †29 VII 1856 Endenich

Robert Schumann, niemiecki kompozytor i krytyk muzyczny. Pierwsze uwagi na temat muzyki Chopina zamieścił w entuzjastycznej recenzji Wariacji B-dur op. 2 opublikowanej w Allgemeine Musikalische Zeitung z 7 XII 1831 (ze słynnym zdaniem: "Panowie czapki z głów, oto geniusz"). Bardzo subiektywna i poetycka interpretacja utworu nie znalazła uznania Chopina, ale kompozytorzy pozostawali odtąd, zwłaszcza w latach 30-tych, w przyjacielskich stosunkach. Schumann zamieścił w Karnawale op. 9 muzyczny potret Chopina (miniatura "Chopin"), a także dedykował Chopinowi swoje Kreisleriana, za co polski twórca zrewanżował się dedykacją Schumannowi Ballady F-dur. Liczne, nieodmiennie entuzjastyczne omówienia dzieł Chopina opublikował Schumann w wydawanym przez siebie Neue Zeitschrift für Musik (m.in. IV 1836: Koncerty fortepianowe; XII 1837: Etiudy op. 25; XII 1838: Impromptus op. 29, Mazurki op. 30, Scherzo op. 31; 1841: Sonata b-moll). Recenzje te – utrzymane czasem w formie dialogu - pisane są charakterystycznym dla epoki poetyckim językiem i podkreślają przede wszystkim nowatorstwo oraz indywidualność chopinowskiego stylu. Utwory Chopina nazywa często "potężnymi" lub "porywającymi" i porównuje niekiedy z dziełami cenionych przez siebie kompozytorów takich jak Beethoven, czy Schubert. Akcenty krytyczne w chopinowskich recenzjach Schumanna pojawiają się wyjątkowo (Finał Sonaty b-moll). Cenne uwagi na temat twórczości Chopina znajdują się także w dzienniku Schumanna oraz w jego korespondencji.


 

Dedykowane źródła rękopiśmienne:

Ballada F-dur op. 38; Kopia edycyjna (Adolf Gutmann)

Dedykowane pierwodruki:

Ballada F-dur op. 38 (Francuski, E. Troupenas & Co.)
Ballada F-dur op. 38 (Niemiecki, Breitkopf & Härtel)

Wg kategorii: