Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Ewa Zarzycka

Ewa Zarzycka

Ewa Zarzycka

Ewa Zarzycka, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalność filozofia muzyki, praca doktorska pt.: Spór o tworzywo muzyki napisana w Zakładzie Filozofii Kultury na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS (promotor Prof. dr hab. Stefan Symotiuk). Absolwentka Wychowania Muzycznego w Instytucie Wychowania Artystycznego (obecnie Wydział Artystyczny) UMCS, praca magisterska: Adolf Chybiński (1952) - muzykolog w świetle spotkań (promotor Prof. dr hab. Andrzej Nowicki). Współzałożyciel i członek Zarządu lubelskiego Towarzystwa Witkacyańskiego. Specjalizuje się w analizie twórczości Mariusza Dubaja ur. 1959, (por. www.polmic.pl; www.culture.pl) oraz innych kompozytorów lubelskich  (hasła encyklopedyczne, artykuły naukowe, programy międzynarodowych koncertów i festiwali w Krakowie, Warszawie, Lublinie). Autorka pracy monograficznej na temat działalności Lubelskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich pt.: AKORD: muzyczna inicjatywa kompozytorów lubelskich - historia i zarys problematyki, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin 2004.

Ukończyła Podyplomowe Studia w zakresie zarządzania dla twórców, artystów i animatorów kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praca dyplomowa pt.: Promocja Międzynarodowego Festiwalu Lublin-Muzyka-Wielokulturowość, Warszawa 2008. Absolwentka Studiów Podyplomowych Ochrona informacji niejawnych w Centrum Badawczo Rozwojowym w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Publikowała w tygodniku katolickim „Niedziela", dwutygodniku „Ruch Muzyczny", miesięczniku „Wiadomości Uniwersyteckie", kwartalniku „Akcent", tygodniku „Echo Krasnegostawu". W roku 2003 uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Lublina. W roku 2005 zespół wokalny pod jej dyrekcją zdobył nagrodę „Srebrnego Koziołka" na I Festiwalu Pieśni i Piosenki o Lublinie „Koziołek Lubelski". W roku 2008 Dziecięco-Młodzieżowy Chór „Amicus" pod dyrekcją E. Zarzyckiej zajął III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu-Konkursie „Wiosenne Dzwoneczki" 2008 w Równem na Ukrainie.

 


 

Wg kategorii: