Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Tomasz Nowak

Tomasz Nowak

Tomasz Nowak

W 1997 r. ukończył studia magisterskie w Instytucie Muzykologii UW (1997). W 2003 r. uzyskał stopień doktora na podstawie dysertacji Tradycje muzyczne społeczności polskiej na Wileńszczyźnie. Opinie i zachowania. Ukończył także Podyplomowe Studia Teorii Tańca w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina (2005), Podyplomowe Studiów Menedżerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania UW (2006), a w latach 2004-2005 doskonalił swoją wiedzę i umiejętności pod kierunkiem prof. dra hab. Roderyka Langego w Instytucie Choreologii w Poznaniu. W 2017 r. habilitował się na podstawie rozprawy: Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany. Obecnie jest zatrudniony w Instytucie Muzykologii UW na stanowisku adiunkta, pełniąc jednocześnie funkcję zastępcy dyrektora ds. studenckich.

Był inicjatorem zespołu „Warsaw Gamelan Group" (2001-2006 kierownik), Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych (od 2009 kierownik), Polskiego Forum Choreologicznego (2009-2011 skarbnik, 2011-14 wiceprezes, 2014-2017 prezes) oraz Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego (2012-16 prezes, aktualnie wiceprezes). Jest członkiem m.in. International Council for Traditional Music, European Seminar in Ethnomusicology oraz Związku Kompozytorów Polskich (2015-17 sekretarz generalny). Od roku 2003 wykłada gościnnie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Gościnnie wykładał także w Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2010) oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (2011-2015). Zajmował się następującymi problemami badawczymi: proces przekazu tradycji muzycznej na Podhalu, tradycje muzyczne i taneczne społeczności polskiej na Kresach oraz mniejszości narodowych w Polsce, tradycje muzyczne Bali i Łużyc Górnych, przemiany koncepcji i formy tańca narodowego w Polsce. Autor trzech książek, ponad sześćdziesięciu artykułów naukowych oraz kilkudziesięciu tekstów popularno-naukowych. Laureat Nagrody "CLIO" (III st. w 2006, wyróżnienie w 2017), Nagrody im. ks. prof. Hieronima Feichta 2007 oraz Nagrody za najlepszą pracę pisemną z zakresu historii muzyki polskiej 2016.


 

Wg kategorii:

 
Galeria fotografii »
 
mini