Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Delfina Potocka

Delfina Potocka

Delfina Potocka

*III 1807 Murowane Kuryłowce nad Żwanem (Podole), †2 IV 1877 Paryż

Delfina z Komarów Potocka - muza polskiego romantyzmu, długoletnia przyjaciółka i uczennica Chopina. Wychowała się w Kuryłowcach, gdzie odebrała staranne wykształcenie. Od ok. 1822 r. przebywała często w Neapolu, a później w Nicei, gdzie Komarowie nabyli wille. W 1825 r. powróciła do kraju. Poślubiła Mieczysława Potockiego i osiadła z nim w Tulczynie. Jego wybuchowość i brutalność doprowadziły jednak do rozpadu ich związku. W 1830 r. Potocka porzuciła męża i wyjechała z rodziną do Europy. W Dreźnie, w salonie swej matki, w XI 1830 r. prawdopodobnie poznała Chopina. We IX 1832 r. osiadła w Paryżu i wraz ze swymi siostrami, Ludmiłą i Natalią, została wkrótce uczennicą Chopina. W 1836 r. na prośbę męża raz jeszcze powróciła do Tulczyna, jego okrucieństwo doprowadziło jednak do ostatecznego zerwania małżeństwa (rozwód otrzymała w 1843 r.). Osiadła na stałe w Paryżu, otoczona przez grono wielbicieli, podziwiających jej legendarną urodę, maniery oraz nieprzeciętny talent do muzyki i malarstwa. Według relacji współczesnych z powodzeniem komponowała (jej utwory nie zachowały się). Odbywała liczne podróże. W 1838 r. w Neapolu poznała Zygmunta Krasińskiego, dla którego stała się natchnieniem. Ich romans trwał kilkanaście lat, mimo małżeństwa Krasińskiego (1843). Ostatnie lata życia spędziła w Paryżu i w Nicei. Przez cały czas pobytu Chopina na emigracji związana była z nim serdeczną przyjaźnią. Chopin zachwycał się jej urodą i śpiewem.

Zachował się tylko jeden list Delfiny do Chopina, napisany na kilka miesięcy przed jego śmiercią. 15 X na dwa dni przed śmiercią Chopina przyjechała z Nicei do Paryża.  Na jego prośbę śpiewała mu na łożu śmierci, akompaniując sobie i dławiąc  łzy. A Delacroix w Dzienniku w 1849 roku zapisał, że słyszał ją dwa razy i wyznał: „rzadko zdarzało mi się zetknąć z czymś równie doskonałym".  Chopin dedykował jej Koncert f-moll op. 21 oraz Walc Des-dur op. 64 nr 1. Do jej albumu wpisał także Preludium A-dur op. 28 nr 7 oraz pieśń Melodia do słów Krasińskiego (op. 74 nr 9). Bliskie relacje Potockiej  z Chopinem stały się pretekstem do rozpowszechnienia legendy o ich romansie. W 1945 r. ziemianka z Wileńszczyzny, Paulina Czernicka, ujawniła apokryfy (odpisy) nieznanych dotąd listów Chopina do Potockiej, z l. 1833-49, zawierających szczegóły dotyczące ich intymnej relacji. Kwestia autentyczności tych listów stała się w l. 1945-67 przedmiotem ostrych polemik, podjętych na nowo w l. 1973-76 po opublikowaniu przez A. Harasowskiego (1973) reprodukcji 6 ich rzekomych autografów. Ogłoszone w 1973 fotokopie poddane zostały specjalistycznym badaniom grafologicznym. Na zlecenie TiFC oraz International Chopin Foundation wykonano 2 ekspertyzy, jednak dopiero wykonana przez Zakład Kryminalistyki Milicji Obywatelskiej trzecia ekspertyza dowiodła, że sporne listy zostały spreparowane drogą fotomontażu fragmentów autentycznego pisma Chopina i dodatków.

Magdalena Oliferko

 

Dedykowane źródła rękopiśmienne:

Koncert fortepianowy f-moll op. 21; Autograf edycyjny

Dedykowane pierwodruki:

Koncert fortepianowy f-moll op. 21 (Francuski, M. Schlesinger)
Walc Des-dur op. 64 nr 1 (Francuski, Brandus et Cie)
Koncert fortepianowy f-moll op. 21 (Niemiecki, Breitkopf & Härtel)
Walc Des-dur op. 64 nr 1 (Angielski, Wessel & Co.)

Wg kategorii: