Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Tytus Woyciechowski

Tytus Woyciechowski

Tytus Woyciechowski

*31 XII 1808 Lwów, †23 III 1879 Poturzyn

Tytus Sylwester Wojciechowski, działacz rolniczy i polityczny. Syn Józefa h. Rawicz i Marii Balickiej h. Topór. Jego przyrodnim bratem był Karol Weltz (*1804 †po 1883), także przyjaciel Fryderyka i uczeń na pensji u Chopinów. Tytus uczęszczał do Liceum Warszawskiego. W latach 1826-1829 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1829 r. osiadł w odziedziczonych po matce dobrach Poturzyn.

W listopadzie 1830 r. wraz z Fryderykiem Chopinem wyjechał za granicę, ale wkrótce wrócił i wziął udział w wojnie polsko-rosyjskiej w stopniu podporucznika, za co został odznaczony Krzyżem Złotym Virtuti Militari. W latach 1860-1861 był członkiem Towarzystwa Rolniczego. W latach 1861-1862 r. był jednym z przywódców stronnictwa Białych i wchodził w skład tajnej Dyrekcji. Był pionierem postępu rolniczego w lubelskim: wprowadzał płodozmian i założył jedną z pierwszych w Królestwie Polskim cukrowni (1847 r.).

Tytus ożenił się w Wojsławicach z Alojzą Poletyłło h. Trzywdar (*ok. 1815 †1903), córką hrabiego Alojzego, dziedzica Wojsławic, sędziego pokoju powiatu chełmskiego  oraz Teresy Trzecieskiej h. Strzemię. Po swoim teściu objął dobra Podhorce i Gozdów w pow. hrubieszowskim. Pozostawił czworo dzieci, w tym córkę Teresę za Marcelim Wydżgą h. Jastrzębiec oraz syna Władysława.

W czasach szkolnych Tytus mieszkał na pensji u Chopinów i uczęszczał do klasy o rok wyższej niż Fryderyk. W lipcu 1830 r. Fryderyk wybrał się do Tytusa, do Poturzyna dyliżansem. Po 1830 r. z Fryderykiem Chopinem utrzymywał jedynie listowny kontakt. Fryderyk dedykował mu Wariacje B-dur op. 2 na temat Là ci darem la mano z opery Don Giovanni Mozarta. W 1873 r. Tytus ofiarował popiersie Fryderyka dla Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.


Bibliografia 

Fryderyk Chopin i bracia Kolbergowie na tle epoki. Przyjaźń. Praca. Fascynacje, oprac. Hanna Wróblewska-Straus i Katarzyna Markiewicz, Warszawa 2005.

 

Dedykowane źródła rękopiśmienne:

Wariacje B-dur na temat arii "La ci darem la mano" op. 2; Autograf edycyjny

Dedykowane pierwodruki:

Wariacje B-dur na temat "La ci darem la mano" op. 2 (Francuski, M. Schlesinger)
Wariacje B-dur na temat "La ci darem la mano" op. 2 (Niemiecki, Haslinger)

Wg kategorii: