Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres

Wiktoria Skarbek

Wiktoria Skarbek

*1791, †1828

Wiktoria Skarbkówna była osobą, której zadedykował w 1817 r. swoją pierwszą drukowaną kompozycję ośmioletni wówczas Fryderyk Chopin (Polonez g-moll). Była córką Eugeniusza Skarbka h. Abdank (1761-1842) i Agnieszki Dąmbskiej (ok. 1772-1837), a wnuczką Jana Skarbka, kasztelana inowrocławskiego z Izbicy. Jej ojciec, po krótkiej karierze wojskowej, zajął się służbą cywilną i wykonywał m.in. funkcję pisarza ziemiańskiego województwa brzesko-kujawskiego. Matka była córką wojewody brzesko-kujawskiego Stanisława Dąmbskiego i Józefy Wesslówny. Z małżeństwa Eugeniusza Skarbka i Agnieszki Dąmbskiej znana do tej pory była tylko Wiktoria, jednak ostatnio ustalono istnienie drugiej córki, Izabeli, która zmarła w młodym wieku wkrótce po 1810 roku. Obie córki urodziły się w latach 1782-1792. Małżeństwo rodziców wkrótce się rozpadło, w wyniku czego Agnieszka z dwiema córkami znalazły się bez środków do życia. Co najmniej w 1809/1810 roku znalazły one schronienie u Ludwiki Skarbkowej w Żelazowej Woli (pisze o tym w swoich Pamiętnikach Fryderyk Skarbek), z czego wynika, że były świadkiem urodzin Fryderyka Chopina, co - być może - tłumaczy wspomnianą dedykację.

Wiktoria wyszła za mąż za Aleksandra Brodzkiego. Urodził się on około 1784 r. w Galicji jako syn Wojciecha i Marianny i był urzędnikiem w randze radcy stanu, dyrektorem generalnym dóbr i lasów państwowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Brodzcy mieszkali w Warszawie przy ul. Leszno nr hipot. 656; Wiktoria zmarła tam 20 lutego 1828 r., a jej mąż zmarł jako emeryt w Warszawie 17 kwietnia 1836 r. i w dwa dni później został pochowany na Powązkach. Wiktoria miała jedną córkę, Agnieszkę („Jagusię") (ur. 21 stycznia 1825). Po śmierci matki, a wkrótce potem i ojca, dzieckiem zapewne zajęła się babka, Agnieszka z Dąmbskich, ale po jej śmierci osieroconym dzieckiem zaopiekować się musiała Rada Familijna, powołana notarialnie w 1837 r. (w jej skład wchodził m.in. Mikołaj Chopin). „Jagusia" otrzymała od babki Skarbkowej dobra Leszno w pow. przasnyskim oraz 55 tysięcy złp. w listach zastawnych. W roku 1841 Agnieszka wyszła za Stanisława Kisielnickiego h. Topór, właściciela dóbr Zielona w gub. płockiej (o ślubie donosi Fryderykowi Chopinowi w liście do Paryża siostra Ludwika: „Jagusia Brocka idzie za mąż już..."). Pomimo tych życzliwych stosunków, nie spotykamy śladów bliższych kontaktów Brodzkich z Chopinami.

Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski (grudzień 2006)

Bibliografia:
Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski, Chopinowie. Krąg rodzinno-towarzyski, Warszawa 2005.

 

 

 

Dedykowane pierwodruki:

Polonez g-moll (Polski)

Wg kategorii: