Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Wojciech Grzymała

Wojciech Grzymała

Wojciech Grzymała

*23 IV 1793, Dunajowce, Podole, †16 XII 1871, Nyon koło Genewy

Wojciech Grzymała, urzędnik, działacz emigracyjny.

Syn Wincentego Przecława (*1756 †1824) cześnika bracławskiego (późniejszego senatora-kasztelana Królestwa Polskiego) i Marianny z Wydżgów h. Jastrzębiec. Uczył się we Lwowie, a od 1807 r. uczęszczał do szkoły wojskowej gen. Stanisława Fiszera. Uczestnik kampanii 1809 i 1812 w szeregach wojsk Księstwa Warszawskiego, odznaczył się w bitwie pod Borodino, otrzymał Krzyż Wojskowy (Virtuti Militari), w latach 1812-1815 przebywał wraz z generałem Józefem Zajączkiem w niewoli rosyjskiej w Połtawie. Od 1818 r. był referendarzem stanu w Komisji Rządowej Skarbu i kawalerem orderu św. Stanisława; w karierze był popierany przez Namiestnika Józefa Zajączka. Należał do loży masońskiej "Bouclier du Nord", a od 1821/1822 r. był członkiem Towarzystwa Patriotycznego.

Brał udział w życiu publicznym Królestwa - znane jest jego wystąpienie na pogrzebie Staszica w 1826 r. W tym samym roku został aresztowany za udział w Towarzystwie, skazany w roku 1828 na 3 miesiące więzienia, ale dalej więziony do 1829 r. w twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu. Jego postawa w czasie śledztwa budzi wiele zastrzeżeń. Następnie jeden z dyrektorów Banku Polskiego, a w 1831 r. agent dyplomatyczny Rządu Narodowego w Paryżu i Londynie, gdzie negocjował pożyczkę i dostawy broni. Współzałożyciel Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu i autor licznych wystąpień tamże, publicysta, miłośnik i kolekcjoner sztuki, pod koniec życia bankrut. Wojciech był żonaty z Marianną z Krügerów i miał z niej syna Wincentego.

Jego związki z Fryderykiem Chopinem datują się od początku pobytu kompozytora w Paryżu. Korespondencja wskazuje na dość bliskie ich stosunki, zwłaszcza w późniejszym okresie, w którym Grzymała opiekował się Fryderykiem.

Andrzej Sikorski

 

Wg kategorii: