Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Grzegorz Michalski

Grzegorz Michalski

Grzegorz Michalski

*1946 Łódź

Muzykolog, organizator życia muzycznego, dziennikarz, popularyzator. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. Zofii Lissy (Niektóre próby zastosowań metod matematycznych do formalnych badań struktur dźwiękowych, 1972), w 1995 r. studium menedżerów radiowych w Kolonii.

W latach 1971–1973 redaktor w dwutygodniku „Ruch Muzyczny”, 1974–1981 kierownik Redakcji Muzyki Poważnej w Telewizji Polskiej, autor licznych programów muzycznych, m.in. cykli „Wtorek melomana”, „Stereo i w kolorze”, usunięty w efekcie „weryfikacji” w początkach 1982 roku. W latach 1982–1988 konsultant programowy Filharmonii Narodowej.

W sierpniu 1988 w wyniku konkursu objął stanowisko dyrektora, redaktora naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie. W latach 1990–1992 podsekretarz stanu odpowiedzialny za szkolnictwo artystyczne, muzykę, okresowo także współpracę z zagranicą i upowszechnianie kultury, następnie pełnomocnik do spraw Dziedzictwa Chopinowskiego w Ministerstwie Kultury i Sztuki, od września 1992 do 1999 szef Działu Publicystyki Kulturalnej, a później komentator w II Programie Polskiego Radia.

Organizator Festiwali Muzycznych Polskiego Radia (1997 – „Szymanowski i jego Europa”, 1998 – „Mieczysław Karłowicz – pokrewieństwa z wyboru”, 1999 – „Chopin – źródła i konteksty”, 2000 – „Bach tysiąclecia”, 2001 – „Witold Lutosławski”, 2003 – „Romantyczne ojczyzny Stanisława Moniuszki, 2004 – „Paryżanie”, 2005 – „80 lat na antenie”). W latach 1998–2000 jako pełnomocnik ministra kultury i sztuki pełnił funkcję koordynatora Roku Chopinowskiego.

W lipcu 2001 w wyniku konkursu został dyrektorem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Funkcję tę pełnił do roku 2008 z przerwą w roku 2006, a od 2011 do 2014 r. był członkiem Rady Programowej NIFC. W latach 2008–2013 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego.

Ważniejsze publikacje: Nowa muzyka (od roku 1937), w: Dzieje muzyki polskiej w zarysie, Warszawa 1977, 1979 (wyd. angielskie), II wyd. 1983, 1988 (wyd. niemieckie), Interpress; New Polish Music 1980–1989, w: Polish Realities – the Art in Poland, Glasgow 1990, Third Eye Centre; Lutosławski w pamięci. 20 rozmów o kompozytorze, Gdańsk–Warszawa 2007, wydawnictwo słowo/obraz terytoria–Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego. W roku 2000 autor i realizator, wraz z zespołem publicystów II Programu Polskiego Radia, wyróżnionego w konkursie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej cyklu audycji Nasza Europa. Liczne recenzje i artykuły w czasopismach muzycznych, kulturalnych i naukowych.


 

Wg kategorii: