Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Wojciech Bońkowski

Wojciech Bońkowski

Wojciech Bońkowski

Muzykolog, absolwent Instytutu Muzykologii i Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz współczesnej literatury włoskiej (Tabucchi, Saba, Pasolini i in.). Jako muzykolog specjalizuje się w historii interpretacji i recepcji twórczości F. Chopina (Dziewiętnastowieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcji, Wrocław 2009).


 

Wg kategorii: