Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Mieczysław Tomaszewski

Mieczysław Tomaszewski

Mieczysław Tomaszewski

*17 XI 1921 Poznań, †14 I 2019

Mieczysław Tomaszewski, muzykolog, chopinolog, edytor. Profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego. Reprezentował muzykologię zorientowaną humanistycznie. Od 1952 roku pracował w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie (od 1954 r. jako redaktor naczelny, 1965–88 dyrektor). W latach 1960–66 wykładał teorię i estetykę muzyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1959 był wykładowcą na Akademii Muzycznej w Krakowie (od 1971 docent, od 1989 profesor). W latach 1966–86 kierował założonym przez siebie Podyplomowym Studium Edytorstwa Muzycznego, od 1967 Katedrą Edytorstwa Muzycznego, w latach 1976–86 Zespołem Analizy i Interpretacji Muzyki. W latach 1982–85 był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Prowadził badania nad muzyką czasów romantyzmu i nad romantyzującym nurtem polskiej muzyki współczesnej, nad teorią pieśni europejskiej i pokrewieństwem sztuk. Centrum jego zainteresowań stanowiła twórczość Fryderyka Chopina.
W zakresie chopinologii opublikował m.in. książki: Kompozytorzy polscy o Chopinie (1959, nowe rozszerzone wydanie 2017), Chopin. Diariusz par image (1990),  Muzyka Chopina na nowo odczytana (1996), Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans (1998, monografia parokrotnie nagrodzona, przełożona m.in. na język angielski: Chopin. The Man, his Work and its Resonance, 2015), Chopin und seine Zeit (1999), Chopin i George Sand (2003), Chopin. Fenomen i paradoks (2009), Chopin. Ein Leben in Bildern (2010), Muzyka Chopina odczytana na nowo (I wyd. 1996; II wyd. 2010), Chopin 2. Uchwycić nieuchwytne (2016). Oprócz chopinologicznych prac naukowych Mieczysław Tomaszewski był także autorem poświęconych kompozytorowi książek popularnonaukowych oraz audycji radiowych.

W roku 2000 został wyróżniony przez Międzynarodową Fundację im. Fryderyka Chopina „(…) za całokształt badań nad dziełem i postacią Fryderyka Chopina, a w szczególności za pracę Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans (…)”. Doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Akademii Muzycznej w Krakowie, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Katowicach; w 2010 r. został uhonorowany przez Ministra Kultury odznaką „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”, w 2017 r. – Orderem Orła Białego.


Wygłaszał wykłady, odczyty i referaty dotyczące twórczości Chopina i muzyki polskiej m.in. w Paryżu, Dijon, La Chatre (Nohant), Valldemossie, Mariańskich Łaźniach, Wiedniu, Grazu, Gamming, Dreźnie, Lipsku, Hamburgu, Essen, Düsseldorfie, Chemnitz, Aarchus, Wilnie, Bratysławie, Londynie i Nowym Jorku.

Pod redakcją naukową Mieczysława Tomaszewskiego ukazało się m.in. 14 tomów Biblioteki Chopinowskiej (1959–86) oraz 5 tomów serii Documenta Chopiniana (1970–90). Współredagował „Rocznik Chopinowski” i „Chopin Studies”, zasiadał w komitecie redakcyjnym „Studiów Chopinowskich” i „Chopin Review”. Z dokonań nietypowych trzeba wymienić: dokumentalny film biograficzny Chopin (TVP 2/Arte, 1997), cykl 44 audycji radiowych pt. Fryderyka Chopina Dzieła Wszystkie (PR 2, 1999/2000) oraz leksykon multimedialny Fryderyk Chopin. Życie twórcy (wersja pierwsza: 1990, wersja nowa: 2015).

Profesor Mieczysław Tomaszewski był jednym z inicjatorów i patronów powołania Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, od początku też zasiadał w Radzie Programowej instytucji.

Redakcja

 

Wg kategorii:

 
Galeria fotografii »
 
mini mini