Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Ryszard Zimak

Ryszard Zimak

Ryszard Zimak

Ryszard Zimak - jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej. W latach 1989-1993 pełnił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej. W latach 1993-1999 był prorektorem ds. nauki i dydaktyki, a w 1999 roku został wybrany rektorem Akademii Muzycznej w Warszawie.

W latach 1973-1974 był asystentem-dyrygentem, a następnie (1977-1983) dyrygentem Chóru Filharmonii Narodowej. Od roku 1983 jest etatowym dyrygentem Warszawskiej Opery Kameralnej i kierownikiem Chóru Kameralnego.

W latach 2005-2006 był dyrektorem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. 


 

Wg kategorii: