Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres

Justyna Pruska

Justyna Pruska

*ok. 1754, †1844

Justyna z Malewskich Pruska urodziła się około 1754 r. i była córką Sebastiana Malewskiego oraz Heleny z Turskich. Pochodziła z rodziny pieczętującej się herbem Jastrzębiec, wywodzącej się z Mazowsza płockiego, z linii osiadłej od początków XVIII w. w województwie łęczyckim; jej ojciec był dziedzicem dóbr Zagrobki w pow. łęczyckim. Miała braci Aleksego i Bernarda. Justyna była wdową po kapitanie wojsk polskich Bonawenturze Pruskim, skądinąd nieznanym, zmarłym przed 1813 r. Mieszkała już wtedy w Warszawie i nie posiadała żadnych realności, skoro pożyczkę od guwernera Mikołaja Belczyńskiego w wysokości 1440 złp. zabezpieczała na swoich ruchomościach.

Nie wiadomo dokładnie, jakiego charakteru związki łączyły ją z Chopinami i skąd pochodziła ta znajomość. Najprawdopodobniej jej tłem była widoczna zażyłość pani Pruskiej z rodziną Pruszaków i Skarzyńskich. Możemy także wskazać na związki Pruskich z rodziną Czachowskich, spokrewnionych z Chopinami. Justyna Pruska 29 listopada 1807 r. asystowała w parafii św. Andrzeja przy chrzcie z wody Teofili, córki Maksymiliana Skarzyńskiego i Marianny Łubieńskiej, w dniu 1 marca 1898 asystowała przy chrzcie z wody Konstantego Pruszaka (późniejszego przyjaciela Chopina), zaś 28 lipca 1811 r. w kościele Św. Krzyża trzymała do chrztu, w parze z Jakubem Benikiem, Izabelę Chopin, młodszą siostrę Fryderyka. U pani Pruskiej mieszkał niejaki Mniewski, o którym wspomina Fryderyk w liście do Jana Białobłockiego z 15 sierpnia 1826 r., że kupił jeden z eolipantalionów (instrument muzyczny, rodzaj fisharmonii) produkcji majstra Józefa Długosza. Z panią Pruską Fryderyk Chopin miał (według swego listu z 15 maja 1830 r. do Tytusa Wojciechowskiego), w kwietniu-maju 1830 r., tworzyć parę rodziców chrzestnych nieślubnego syna osoby niewymienionej z nazwiska, z pokojówką Pruszaków.

Justyna z Malewskich Pruska zmarła w Warszawie 13 marca 1844 r. przy ul. Krakowskie Przedmieście nr hipot. 386 (budynek b. klasztoru karmrlitów) i 15 marca została pochowana na cmentarzu powązkowskim.

Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski (październik 2006)

Bibliografia:
Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski, Chopinowie. Krąg rodzinno-towarzyski, Warszawa 2005.
Korespondencja Fryderyka Chopina, oprac. Bronisław Edward Sydow, t. I-II, Warszawa 1955.

 

Wg kategorii: