Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Jane Wilhelmina Stirling

Jane Wilhelmina Stirling

Jane Wilhelmina Stirling

Jane Wilhelmina Stirling - Szkotka, uczennica i admiratorka Chopina i jego muzyki. Nazwisko jej po raz pierwszy pojawia się w rękopiśmiennej dedykacji na egzemplarzu wydania Nokturnów op. 9 z datą 3 I 1844, Chopin musiał zatem poznać Stirling przed 3 I 1844 r. i dostrzec w niej prawdziwy talent pianistyczny skoro powiedział: "Kiedyś będzie pani grać bardzo, bardzo dobrze." Po śmierci Chopina Stirling uczyła się jeszcze przez pewien czas u T. Tellefsena.  

Stirling i jej siostra Catherine Erskine, nazywane przez Chopina w listach: "moje poczciwe, dzielne Szkotki", zorganizowały pobyt i koncerty kompozytora w Anglii w 1848 r.; Stirling w ostatnim roku życia Chopina dyskretnie wspomagała go finansowo, zakupiła też większą część spuścizny po nim (w tym również fortepian Pleyela), by następnie część zebranych pamiątek przekazać przyjaciołom i rodzinie w Warszawie. Stirling zadbała także o wykonanie pomnika nagrobnego na cmentarzu Père-Lachaise.

Okazywana Chopinowi przez Stirling i jej siostrę natarczywa niekiedy opieka stawała się męcząca i niecierpliwiła Chopina, czego nie krył wobec Wojciecha Grzymały: "moje Szkotki pokoju mi nie dają, tylko albo po mnie przyjeżdżają, albo mnie po familii wożą [...] - one mnie przez dobroć zaduszą, a ja im tego przez grzeczność nie odmówię."[1]

Stirling zajmowała się wieloma drobiazgami z codziennego życia Chopina, o które artysta nigdy nie potrafił się należycie zatroszczyć. Organizując Chopinowi koncert Stirling przypomina kompozytorowi w liście z 13 II 1848: "żeby sobie kazał przysłać do domu fortepian, na którym grać będzie; żeby pokój przyległy do sali koncertowej był opalony, żeby przewietrzano salę w chwilach, gdy jego na estradzie nie będzie."

Stirling pozostawała w bliskiej przyjaźni z Franchomme'em, Tellefsenem, Camille Dubois i siostrą kompozytora, Ludwiką Jędrzejewiczową.  

Zachowały się egzemplarze lekcyjne Stirling, w których znajdują się rękopiśmienne uwagi kompozytora. Zbiór zawiera niemal wszystkie dzieła Chopina i dzięki temu mógł posłużyć E. Ganche'owi jako źródło przy ustalaniu tekstu edycji dzieł wszystkich Chopina. Nuty należące do Stirling mają wyjątkowe znaczenie także dlatego, iż skompletowane zostały przez Stirling za zgodą i wiedzą Chopina, z myślą o zbiorowym wyd. kompozycji, skorygowanym w stosunku do pierwodruku francuskiego.

Chopin dedykował Stirling Nokturny op. 55.


[1] Korespondencja Chopina, opr. Brynisław E. Sydow, list z 1 X 1848, t. 2, s. 278

 

Dedykowane źródła rękopiśmienne:

Nokturny op. 55; Autograf edycyjny
Nokturn f-moll op. 55 nr 1; Kopia

Dedykowane pierwodruki:

Nokturny op. 55 (Francuski, M. Schlesinger)
Nokturny op. 55 (Niemiecki, Breitkopf & Härtel)
Nokturny op. 55 (Angielski, Wessel & Co.)

Wg kategorii: