Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres

Jan Białobłocki

Jan Białobłocki

*ok. 1806, †31 III 1828 Sokołowo

Jan Nepomucen Białobłocki urodził się około 1806 r. jako syn Jana i Katarzyny Zbijewskiej (wbrew dotychczasowej literaturze naukowej, nie urodził się w Sokołowie w pow. rypińskim w ziemi dobrzyńskiej). Jego ojciec pochodził z pomorskiej rodziny herbu Ogończyk, osiadłej w XVIII w. w gnieźnieńskim. Urodził się on około 1750 r. Był dziedzicem Dobrzynia nad Drwęcą (obecnie część Golubia-Dobrzynia) i Sokołowa, które  to dobra otrzymał od syna i odsprzedał tuż przed śmiercią Antoniemu Wybranieckiemu; do śmierci piastował natomiast stanowisko prezesa Rady Powiatowej w Lipnie. Zmarł 28 grudnia 1815 r. w Sokołowie. Matka Jana, Katarzyna-Monika ze Zbijewskich urodziła się około 1779 r. Dnia 25 marca 1814 r. kupiła od Ferdynanda Beutha dobra Białkowo koło Sokołowa. Po śmierci pierwszego męża Katarzyna wyszła za mąż za Antoniego Wybranieckiego, kapitana 8 pułku jazdy Księstwa Warszawskiego, kawalera złotego Krzyża Wojskowego i Legii Honorowej, oraz dziedzica Dobrzynia nad Drwęcą i Sokołowa w pow. rypińskim. Katarzyna zmarła w Sokołowie 25 marca 1824 r. i pochowana została 1 kwietnia w Dulsku. Jej mąż w 1834 r. sprzedał Sokołowo i Dobrzyń Antoniemu Borzewskiemu. Jan Białobłocki uczył się początkowo w domu, a w 1816 r. został uczniem I klasy Liceum Warszawskiego. Uczył się pod opieką Mikołaja Chopina i przebywał na jego pensji. Dnia 21 lutego 1821 r. w Gnieźnie odstąpił ojcu swoje dobra Dobrzyń i Sokołowo. Od 23 września 1823 r. Jan był studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jan Białobłocki był przyjacielem Chopina i adresatem jego wielu listów. Zmarł młodo 31 marca 1828 r., w majątku rodzinnym Sokołowo. Nie był żonaty i nie pozostawił potomstwa.

Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski
(listopad 2007)

Bibliografia

Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 10.
Korespondencja Fryderyka Chopina, oprac. Bronisław Edward Sydow, t. I, Warszawa 1955.

 

Wg kategorii: