Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
August Clésinger

August Clésinger

August Clésinger

*22 X 1814 Besancon, †5 I 1883 Paryż

Jean-Baptiste Clesinger zw. Auguste, francuski rzeźbiarz i malarz, uczeń swego ojca, a potem krótko B. Thorvaldsena w Rzymie. Specjalizował się w rzeźbieniu marmurowych i gipsowych popiersi, posągów historycznych, alegorycznych, mitologicznych. W 1846 poznał G. Sand, Chopina i przyszłą żonę Solange, córkę pisarki. O biustach obu kobiet dłuta Clesingera, wystawionych w Salonie Paryskim (1848), wspomina artysta w liście do rodziny jako o dziełach, które „wszyscy admirują nadzwyczajnie". Inna rzeźba G. Sand autorstwa Clesingera, zatytułowana jako Littérature trafiła do  paryskiej Comédie Française. W związku ze  ślubem  Solange z Clesingerem (Nohant 19 V 1847), nieporozumieniami i zerwaniem z G. Sand, Chopin rozgoryczony,  podupadający na zdrowiu, do końca życia pozostawał w kontaktach listowych i osobistych  z Solange.

Od daty śmierci kompozytora do wiosny 1850 C. wykonał ok. 17 prac poświęconych artyście, nie licząc późniejszych replik. Widoczna jest w nich tendencja do stylizacji i idealizacji - od pierwotnego odlewu negatywowego maski pośmiertnej w gipsie i jej gipsowego pozytywu (pierwsza wersja wraz z odlaniem i replikami drugiej), poprzez marmurową rzeźbę-maskę twarzy, wzorowaną na masce pośmiertnej na zamówienie J.W. Stirling (Muzeum UJ), aż po tzw. "wielkie" popiersie w marmurze (Fundacja Książąt Czartoryskich w Krakowie). Z tych prac nie zachowały się oba negatywy (formy) maski pośmiertnej (pierwotny negatyw - jako nieudany? - miał prawdopodobnie zniszczyć sam Clesinger, a drugi uległ zagładzie w Warszawie w czasie II wojny światowej). Jej pozytyw pochodzący ze zbiorów A. Mickiewicza i jego spadkobierców, został ujawniony w Paryżu dopiero w 1982 i zakupiony przez rząd francuski. Drugi z negatywów (zdjęty po zabalsamowaniu zwłok) wraz z pozytywem był przekazany na prośbę J.W. Stirling rodzinie kompozytora w Warszawie (1851-1922) i następnie trafił do zbiorów MN, Warszawa, a ostatecznie do Muzeum Fryderyka Chopina (drugi pozytyw z negatywu zniszczonego w Wwie w czasie wojny, znajduje się w Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie). Siostra Chopina L. Jędrzejewiczowa była  też w posiadaniu  biustu Chopina autorstwa Clesingera odlanego w brązie, który dedykowany był przyjacielowi obojga, ks. Aleksandrowi Jełowickiemu.

Obok masek i ich form rzeźbiarskich, Clesinger jest twórcą pomnika nagrobnego Chopina z postacią muzy na cokole (akceptacja rzeźby przez E. Delacroix, przewodniczącego komitetu ds. wzniesienia pomnika - wg noty po 24 X 1849 w Dziennikach), który ustawiono w pierwszą rocznicę śmierci kompozytora na paryskim cmentarzu Père-Lachaise (informacje o jego realizacji podawała J.W. Stirling w listach do rodziny w Warszawie). Kopia medalionu głowy artysty z cmentarnego cokołu paryskiego nagrobka, została odsłonięta podczas inauguracji Roku Chopinowskiego w Krakowie 28 II 2010 w Krypcie wieszczów w Katedrze na Wawelu. Inna uczennica Chopina, księżna Marcelina  Czartoryska zamówiła u rzeźbiarza oryginalny odlew w brązie lewej ręki Chopina (w kolekcji chopinianów Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie).

Bożena Weber

 

Wg kategorii: