Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres

Julian Czachowski

Julian Czachowski

*1814, †po 1866

Julian-Piotr-Konstanty Czachowski, syn Piotra i Kunegundy z Makowieckich (ok. 1792 – 19 maja 1845, Góra Kalwaria) urodził się 20 maja 1814 r. w Rogolinie w pow. radomskim. Rodzina Czachowskich pochodziła z Czachowa w powiecie bielskim województwa płockiego i używała herbów Belina i Kuczaba, choć w XIX w. wywiedli się ze szlachectwa z herbem Korab. Ojciec Juliana – Piotr-Wojciech Czachowski (26 kwietnia 1790, Piotrków Kujawski – 8 kwietnia 1836, Czarny Las) był synem Joanny z Krzyżanowskich i wszystko wskazuje, że dość bliskim krewnym Justyny z Krzyżanowskich Chopinowej (zapewne cioteczno-stryjecznym bratem). Dzierżawił dobra Rogolin, a następnie był właścicielem Czarnego Lasu w pow. czerskim. Był porucznikiem huzarów gwardii wojsk rosyjskich, a później majorem wojsk polskich w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 r. Stryjem Juliana, a więc przypuszczalnie stryjecznym kuzynem Fryderyka Chopina, był Dionizy Czachowski (5 kwietnia 1810, Niedabyl – 6 listopada 1863, Wierzchowiska), w Powstaniu Styczniowym słynny naczelnik wojenny woj. sandomierskiego. Julian miał  także rodzeństwo: Mariannę-Annę, urodzoną w Jedlińsku w pow. radomskim 21 lipca 1824 r. a zmarłą po 1851 r., Józefa-Gabriela, urodzonego w Jedlińsku 18 marca 1828 r., zmarłego 25 grudnia 1837 r. w Czarnym Lesie oraz Feliksa-Antoniego, urodzonego 9 czerwca 1832 r. w Czarnym Lesie, uczestnika Powstania Styczniowego, zmarłego 6 maja 1891 r. w Warszawie.

Od roku 1825 Julian był pensjonariuszem u Chopinów, co wiemy z listu Fryderyka do jego przyjaciela Jana Białobłockiego z 8 września 1825 r.: "… mamy nowego skubenta, brata Tekli Czachowskiej syna, a naszego siostrzeńca, Juliusza Czachowskiego, który nieustannie na siostry Ciocia Zuzia, Ciocia Ludwisia, Ciocia Izabelka, Ciocia Emilka, a na mnie Wujo Frycio wołając, śmiechem cały dom napełnia…". W 1843 r. był posesorem, a więc zapewne dzierżawcą, dóbr Skolimów w powiecie warszawskim (obecnie jest to część miasta Konstancin-Jeziorna). Po śmierci matki Julian spłacił siostrę Mariannę i nabył od brata Feliksa dobra Czarny Las. Dnia 24 czerwca 1852 r. sprzedał ten majątek Franciszkowi Valentin d’Hauterive za 31 tysięcy rubli srebrem, a w 1860 r. pozbył się na rzecz Henryka Łempickiego folwarku Czachów w pow. czerskim. Następnie, przed 1861 r. zakupił dobra Sarny, położone nad Wieprzem w powiecie żelechowskim. W 1861 r. był członkiem Towarzystwa Rolniczego. Julian brał udział w Powstaniu Styczniowym w oddziale swego stryja Dionizego. W grudniu 1863 r. wyjechał do Drezna, gdzie był agentem Rządu Narodowego. W czerwcu 1864 r. wrócił do Polski i we wrześniu został aresztowany na skutek donosu. Stała Komisja Śledcza nie znalazła jednak dowodów jego winy i w grudniu tegoż roku został uwolniony. Nie udało się odnaleźć fotografii czy portretu Juliana, ale zachował się jego rysopis z 1851 r., przy okazji składania podania o paszport, w związku z kuracją żony w Ostendzie: "... wzrostu dobrego oczy piwne, włosy czarne, twarz ściągła, nos mierny...".

Julian Czachowski ożenił się 18 maja 1844 r. w Sobikowie w pow. czerskim z Eleonorą-Konstancją Kwasiborską, córką Albina i Magdaleny Olszewskiej. Urodziła się ona około 1824/1825 r. w Warszawie, a zmarła w końcu grudnia 1863 r. w Dreźnie i 30 grudnia została pochowana na tamtejszym cmentarzu katolickim. Julian miał z nią troje dzieci: Bronisławę-Annę, urodzoną 5 marca 1845 r. w Czarnym Lesie, zamężną Charkowską, Władysława-Piotra, urodzonego tamże 5 marca 1846 r. i Wandę-Magdalenę, urodzoną w Sierzchowie w pow. czerskim 28 lipca 1850 r., zamężną Pilecką. Julian zmarł po 1866 roku (dokładna data i miejsce pozostają nieustalone), a jego potomkowie żyli jeszcze w końcu XX w.

Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski (listopad 2006)

Bibliografia:
Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski, Chopinowie. Krąg rodzinno-towarzyski, Warszawa 2005.

 

Wg kategorii: