Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Wojciech Marchwica

Wojciech Marchwica

Wojciech Marchwica

Wojciech Marchwica - muzykolog, polonista, organizator, doktor muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (tytuł doktora uzyskany w 1994 r.), absolwent wydziału filologii polskiej UJ (dyplom magisterski w 1981 r.). Założyciel wydawnictwa Musica Iagellonica sp. z o.o. (1993). Od 2013 r. zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie.

W 1992 r. pełnił funkcję dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Centrum Kultury Europejskiego Miesiąca Kultury. W latach 1997-2001 był koordynatorem i administratorem muzykologicznego projektu TEMPUS JEP 3349-PL Creating of MBM Study System in Musicology. W latach 1998-2001 zajmował się przygotowaniem projektu realizacji Jubileuszu 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej, tworzeniem Biura Jubileuszowego i zarządzaniem organizacją centralnych imprez jubileuszowych, zaś w latach 2000-2004 przygotowaniem i realizacją kolejnych edycji Festiwalu Nauki w Krakowie. W latach 2007-2009 pracował jako project manager w firmie Symposium Cracoviense sp. z o.o. Od 2008 roku współpracował z Fundacją Edukacyjną Perspektywy.

Prowadził gościnne wykłady w Kijowie, Indiana University w Bloomington, Rutgers University w New Brunswick, Eastman School of Music (University of Rochester).

Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in. The National Element in Music w Atenach (2013), konferencji z okazji Dnia Uniwersytetu w Debreczynie (2013), konferencji O wyższą jakość polsko-ukraińskiej wymiany akademickiej i studenckiej w Kijowie (2012), National University Rankings on the Rise na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie (2011), oraz konferencjach w Krakowie (2011) i na Jasnej Górze (2011). Przygotowywał i przeprowadzał liczne prezentacje polskiego szkolnictwa wyższego podczas spotkań i konferencji towarzyszących targom i działaniom promocyjnym w Mińsku, Kijowie, Odessie, Almaty, Lwowie. Współpracował przy przygotowaniu i realizacji seminarium Studies in Poland w ramach Education Expo 2009 w Chinach.


Wybrane publikacje:

Właściwości muzyczne kolęd polskich [w:] Z kolędą przez wieki, Tarnów 1996, Wydawnictwo »Biblos«.

Wydanie źródłowe I.J.Paderewski Suita i Uwertura (Dzieła wszystkie I.J. Paderewskiego, t. 10), Kraków 1997, Wydawnictwo »Musica Iagellonica«.

Kotowicz Pasja, wydanie źródłowe wraz z komentarzem, Kraków 1999, Wydawnictwo »Musica Iagellonica«.

The Virtuosity and Aesthetic Beliefs of Wanda Landowska [w:] Affetti musicologici. Księga pamiątkowa Kraków 1999, Wydawnictwo »Musica Iagellonica«.

Funkcja elementów muzycznych w dramacie polskim pierwszej połowy dziewiętnastego wieku [w:] „Dziady" Adama Mickiewicza. Poemat. Adaptacje. Tradycje, red. Bogusław Dopart, Kraków 1999, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych »Universitas«.

Stylistic Variability in Kaspar Förster's Pieces for Three Voices [w:] Musica Baltica. The Music Culture of Baltic Cities in Modern Times Akademia Muzyczna w Gdańsku. Prace Specjalne 80, Gdańsk 2010.

Bachowskie nawiązania do chorału „Christ lag in Todesbanden" [w:] Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Andrzej Sitarz, Musica Iagellonica, Kraków 2011, s. 463-490.


 

Wg kategorii: