Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Maciej Janicki

Maciej Janicki

Maciej Janicki

*1981

Maciej Janicki (*1981) - absolwent muzykologii (2005) i historii sztuki (2008) na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 związany z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina - od 2008 jako asystent muzealny, a od 2012 jako kurator Muzeum Fryderyka Chopina odpowiedzialny za działalność związaną z pozyskiwaniem i ochroną kolekcji, jej opracowaniem naukowym i udostępnianiem, ekspozycjami stałymi i wystawami czasowymi w zamku Ostrogskich (pałacu Gnińskich) i w oddziale w Żelazowej Woli.

Pracował w zespole przygotowującym ekspozycję stałą w Muzeum Chopina jako asystent kuratora (2008-10). Ko-kurator z Mariolą Wojtkiewicz wystawy stałej w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina otwartej w 2015. Kurator wystaw „(Re)sounding Signs: Polish Chopin Posters 1949-2007" (Peninsula Arts, Uniwersytet w Plymouth, 2010), „PLAKAT 2010. POSTSCRIPTUM" (Muzeum Chopina, Warszawa, 2011-12), „...fizis wyjątkowa... Nowe portrety Fryderyka Chopina w kolekcji Muzeum Chopina" (Muzeum Chopina, Warszawa, 2013), „Chopinoskop. Portrety z kolekcji Muzeum Chopina od 1849 do dziś" (Muzeum Chopina, Warszawa, 2013-14), „Niepokój i poszukiwanie. Polscy i norwescy twórcy czasu przełomów" (Muzeum Chopina, Warszawa, 2014-15), ko-kurator wystaw „Chopin najniezdecydowańszy. Nowe rękopisy Fryderyka Chopina w kolekcji Muzeum Chopina" (Muzeum Chopina, Warszawa, 2012), „Sześciolinia. Interwencje dźwiękowo-wizualne w Muzeum Chopina" (Muzeum Chopina, Warszawa, 2012-13), „Wtrącenia. Interwencje wizualno-dźwiękowe w Parku w Żelazowej Woli" (Muzeum Chopina, Żelazowa Wola, 2012-13, obie z pracownią Audiosfera w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu), „Krystian Burda. Droga do Żelazowej Woli - studium czasoprzestrzeni" (Muzeum Chopina, Żelazowa Wola, 2013-14, z Fundacją Polskiej Sztuki Nowoczesnej), „Moje manuskrypta śpią, a ja spać nie mogę. Noc z autografami Fryderyka Chopina w pałacu Ostrogskich" (2014), Chopinowi. Trzy pomniki dla kompozytora 1894 - 1926 - 1961 (Muzeum Chopina, Żelazowa Wola, 2016-17).

Działa również jako ko-kurator wydarzeń muzealnych, m.in. konkursu na portret Fryderyka Chopina dla młodych twórców podsumowanego wystawą (2015-16), Nocy Muzeów „Chopin after hours. Przenicowanie Muzeum Chopin" (Marcin Masecki, 2012) i „Ogród" (Aleksandra Wasilkowska, 2013). Współorganizator konferencji „Krystian Burda. Droga do Żelazowej Woli - studium czasoprzestrzeni", 2013, z Fundacją Polskiej Sztuki Nowoczesnej.

Jego zainteresowania skupiają się na sztukach wizualnych i muzyce XIX, XX i XXI wieku, szczególnie na relacjach pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Zajmuje się ikonografią chopinowską i pejzażami dźwiękowymi (soundscapes) współczesnymi i dawnymi. Interesuje go problematyka pejzażu dźwiękowego XIX wieku, szczególnie w kontekście osoby i dzieł Fryderyka Chopina.


 

Wg kategorii: