Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Tadeusz Chmielewski

Tadeusz Chmielewski

Tadeusz Chmielewski

*22 XI 1941 Wilno

Wybitny pianista, koncertujący w kraju i za granicą jako solista oraz kameralista urodził się 22 listopada 1941 w Wilnie.

Profesor Akademii Muzycznej w Łodzi, w której przez 25 lat kierował katedrą fortepianu, honorowy wiceprzewodniczący EPTA (Europejskiego Stowarzyszenia Pianistów-Pedagogów).

W latach 1991- 2001 prezes Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

Tadeusz Chmielewski ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Marii Wiłkomirskiej. Potem doskonalił umiejętności jako stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie pod kierunkiem m.in. prof. Jakowa Zaka. Wielokrotnie brał udział w konkursach i festiwalach. pianistycznych, w których zdobywał pierwsze nagrody. Artysta koncertował w kraju i za granicą, zdobywając uznanie publiczności i krytyki na wszystkich kontynentach. On sam, jeśli chodzi o koncerty w Polsce, szczególnie ceni sobie występy na Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach oraz Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku.Swoją grę Tadeusz Chmielewski utrwalił na płytach Polskich Nagrań oraz "Conneseur Society". Znalazły się na nich m.in. komplety dzieł skrzypcowych Beethovena, Brahmsa i Profkofiewa z jego pianistycznym udziałem. Tadeusz Chmielewski dokonał także licznych nagrań archiwalnych jako solista dla radiofonii polskich i zagranicznych.Artysta należy do wąskiego grona najwyżej cenionych pianistów-kameralistów. Przez wiele lat występował i nagrywał z Wandą Wiłkomirską. Koncertował też m.in. z Wadimem Brodskim, Barbarą Górzyńską, Keiko Urushihara, Elisą Kawaguti, Kają Danczowską. Od kilku lat koncertuje również ze swoim synem, znakomitym skrzypkiem, Przemysławem Chmielewskim.Kameralistyczny kunszt Tadeusza Chmielewskiego doceniono również podczas Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, kiedy to w 1977, 1981 i w 1986 roku otrzymywał nagrody jurorów za najlepsze wykonania partii fortepianu.

Za swoją działalność artystyczną prof. Chmielewski był nagradzany przez ministra kultury i sztuki nagrodami I, II i III stopnia. Otrzymał także Srebrny Medal Towarzystwa im. Artura Rubinteina w Tel-Awiwie.Praca pedagogiczna zajmuje istotne miejsce w karierze zawodowej artysty. Prof. Chmielewski prowadzi międzynarodowe kursy mistrzowskie w kraju i za granicą, w tym również doroczne letnie spotkania w Białymstoku. Jest też często zapraszany do jury wielu konkursów pianistycznych w Polsce oraz poza jej granicami. Od 1983 roku jest np. jurorem Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Karola Szymanowskiego, odbywających się w Łodzi. Sam także jest twórcą dwóch konkursów im. Fryderyka Chopina i Miłosza Magina. Pierwszy - przeznaczony dla studentów polskich i zagranicznych studiujących w Polsce, odbywa się co trzy lata w Akademii Muzycznej w Łodzi. Konkursy Chopin-Magin dla uczniów średnich szkół muzycznych organizowane są z inicjatywy prof. Chmielewskiego także w łódzkiej Akademii, co dwa lata.

Tadeusz Chmielewski jest przewodniczącym jury obu tych konkursów. Został powołany do Rady Programowej NIFC 4 grudnia 2005 roku.

Redakcja, grudzień 2006

 

Wg kategorii: