Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Ryszard Sławiński

Ryszard Sławiński

Ryszard Sławiński

*15 IX 1943 Modlimowo

Ryszard Sławiński, z wykształcenia polonista, po studiach na Uniwersytecie Wrocławskim oraz dziennikarz - absolwent Podyplomowego Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1967 roku mieszka w Koninie. Do 1981 roku publikował w "Gazecie Poznańskiej", do 1996 roku pracował w tygodniku "Przegląd Koniński", w latach 1981 - 1990 będąc jego redaktorem naczelnym. W latach 1996 - 1997 był publicystą kilku czasopism m.in. "Gazety Wiejskiej", "Przeglądu Handlowego" wydawanych przez Agencję Wydawniczą "Torpress".

Od 1974 r. członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, od 1982 Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, w latach 1983 - 1987 członek Zarządu Głównego, w latach 2000 - 2004 wiceprzewodniczący ZG SDRP.

W latach 1983 - 1987 radny Wojewódzkiej Rady narodowej w Koninie, w latach 1994-1998 radny Rady Miasta Konina, członek Zarządu Miasta, przewodniczący komisji do spraw Odznak i Wyróżnień oraz przewodniczący Klubu Radnych SLD.

Istotne miejsce w życiu Ryszarda Sławińskiego zajmuje praca społeczna. Od trzydziestu lat działa w Towarzystwie Walki z Kalectwem, będąc jednym ze współorganizatorów obozów integracyjnych w Mielnicy nad Gopłem w połowie lat siedemdziesiątych. Był członkiem władz naczelnych TWK, w latach 1992 - 1996 był członkiem Prezydium Towarzystwa.

Odznaczony Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką "Zasłużony dla TWK", medalem "Profesora Degi", medalem Jordana, wieloma odznakami regionalnymi, lokalnymi i branżowymi.

W latach 1997 - 2004 był Senatorem Rzeczpospolitej Senatu IV i V kadencji. Był członkiem Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, w latach 2001 - 2004 będąc jej przewodniczącym.

Od 18 listopada 2004 do 30 grudnia 2005 był, wybrany przez Senat, członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Od stycznia 2002 roku zasiada w Zarządzie Głównym Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. W 2003 roku z grupą entuzjastów powołał Koło Towarzystwa im. F. Chopina w Żychlinie k/Konina, gdzie kompozytor w 1829 roku przebywał na weselu w pałacu u państwa Bronikowskich. Powołany do Rady Programowej NIFC 4 grudnia 2005 roku.

Redakcja, grudzień 2006

 

Wg kategorii: