Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Zbigniew Lasocki

Zbigniew Lasocki

Zbigniew Lasocki

*18 VI 1936 Łuck

Zbigniew Lasocki - pianista, pedagog, profesor łódzkiej Akademii Muzycznej, dyrektor naczelnym Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi, prezes Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego.

Podczas blisko 40-letniej, nagradzanej przez władze macierzystej uczelni pracy pedagogicznej, profesor Lasocki wykształcił w swojej klasie fortepianu ponad czterdzieścioro absolwentów. Koncertują oni w kraju i za granicą, wielu pracuje na wyższych uczelniach, nie tylko w Polsce, kontynuując dzieło swego profesora jako asystenci, adiunkci, akompaniatorzy. Profesor Lasocki to wybitny konsultant w specjalności pedagogiki fortepianowej, zaś z jego wiedzy i doświadczenia korzysta lub korzystały- Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Rada Wyższego Szkolnictwa Artystycznego działająca przy tym resorcie.

Zbigniew Lasocki jest też członkiem wielu gremiów sędziowskich na konkursach pianistycznych w kraju i za granicą. Zasiada m.in. w jury Międzynarodowych Konkursów im. Karola Szymanowskiego w Łodzi, Konkursu Interpretacji Muzyki Francuskiej, konkursów chopinowskich dla dzieci i młodzieży, Międzynarodowego Konkursu dla Pianistów w Palm Beach na Florydzie i wielu innych. Profesor Zbigniew Lasocki, solista oraz partner estradowy wielu znakomitych instrumentalistów i wokalistów, występował we wszystkich znaczących centrach kulturalnych kraju oraz zagranicy.

Nagrał audycje dla stacji radiowych, telewizyjnych, a także dla potrzeb filmu. W 1985 roku, ze względu na kontuzję, musiał zrezygnować z dalszej kariery pianistycznej. Czas profesora Lasockiego wypełnia praca na stanowisku dyrektora naczelnego Filharmonii im. Artura Rubinsteina, a także imponująco rozległa działalność pedagogiczna i społeczna. Działa w Towarzystwie im. Fryderyka Chopina, w którym zasiada w ścisłym zarządzie. W Fundacji im. F. Chopina jest członkiem zarządu, a w Towarzystwie im. Szymanowskiego prezesem już kolejną kadencję. W Radzie Programowej NIFC zasiada od 4 grudnia 2005 roku.

Redakcja, grudzień 2006

 

Wg kategorii: