Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Andrzej Komorowski

Andrzej Komorowski

Andrzej Komorowski

*21 IX 1950 Warszawa

Andrzej Komorowski urodzony 21 września 1950 roku w Warszawie, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji, w latach siedemdziesiątych ub. wieku pracował w Departamencie Kobiet i Rodziny oraz Departamencie Humanizacji Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. Istotne miejsce w jego życiu zajmuje praca dziennikarska, popularyzatorska w dziedzienie seksuologii oraz rozległa działalność społeczna.

W latach 1981- 1984 był zastępcą sekretarza generalnego Towarzystwa Rozwoju Rodziny, w latach dziewięćdziesiątych ekspertem ONZ - United Nations Development Programme (Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju) w zakresie polityki społecznej. W tym czasie Andrzej Komorowski doradzał Danucie Wałęsowej w sprawach polityki wobec niepełnosprawnych. Kolejny rozdział w pracy zawodowej Andrzeja Komorowskiego, to sfera mediów: kierowanie audycjami "Radia Nocą" w Pr. 1 Polskiego Radia w latach 1994- 1998 oraz do roku 2000 wiceprezesura i praca zastępcy redaktora naczelnego "Radia dla Ciebie" Polskiego Radia S.A. Jednocześnie Komorowski pełnił funkcje eksperta, konsultanta, redaktora i współpracownika m.in. Programu 1 i 3 Polskiego Radia, a także innych radiostacji publicznych oraz komercyjnych, w tym Radia BBC. Jest też zapraszany do programów telewizyjnych w TV Polonia, Polsacie TVN, Canal+, RTL. Teksty publicystyczne Komorowskiego drukowały czasopisma kobiece, m.in. "Pani", "Kobieta i Życie", "Twój Styl", "Uroda", "Oliwia" oraz "Życie Warszawy" i "Przekrój".

Jest Członkiem Ogólnopolskiej Rady do Spraw Mediów. Andrzej Komorowski jest społecznikiem i działaczem również w dziedzinie kultury. W czasach studenckich szef Jazz Club "Medyk", zajmował także stanowiska sekretarza generalnego Międzynarodowej Fundacji im. Fryderyka Chopina i sekretarza generalnego Fundacji Obrony Godności Niepełnosprawnych "Solidarni". Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Krajowy Supervizor tego stowarzyszenia, w latach 1985- 1990 szef Poradni Małżeńsko-Rodzinnej Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Warszawie oraz kierownik Poradnictwa i Lecznictwa Seksuologicznego i Rodzinnego.

Jest autorem lub współautorem opracowań naukowych i popularnonaukowych w tej dziedzinie, takich jak "Seksuologia", "Problemy Rodziny" oraz "Encyklopedia seksuologii" pod redakcją prof. Kazimierza Imielińskiego. Współtworzył również pracę "Poradnictwo przedmałżeńskie i rodzinne" pod red. prof. Mikołaja Kozakiewicza.Obecnie Andrzej Komorowski jest certyfikowanym seksuologiem klinicznym i doradcą rodzinnym Centrum Psychochomedycznego Rodziny "Hilaritas" w Warszawie. Powołany do Rady Programowej NIFC 4 grudnia 2005 roku.

Redakcja, grudzień 2006

 

Wg kategorii: