Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Małgorzata Perkowska-Waszek

Małgorzata Perkowska-Waszek

Małgorzata Perkowska-Waszek

†27 XII 2011 Kraków

Muzykolog. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (praca magisterska pod kierunkiem E. Dziębowskiej). Stopień doktora otrzymała na podstawie pracy Geneza i historia utworów Paderewskiego w świetle nieznanych źródeł (promotor Z. Chechlińska).

Od 1974 pracowała w nowo założonym Ośrodku Dokumentacji Życia i Twórczości I. J. Paderewskiego przy Instytucie Muzykologii UJ. Kieruje Ośrodkiem, który w 2002 r. przemianowano na Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX wieku im. I. J. Paderewskiego.

W 2001 r. weszła w skład powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego komitetu honorowego i organizacyjnego obchodów Roku Paderewskiego.

Wykaz prac autorki dostępny na stronie Instytutu Muzykologii UJ: Perkowska-Waszek_Malgorzata


 

Wg kategorii: