Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Antoni Grudziński

Antoni Grudziński

Antoni Grudziński, pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach muzycznych. Jego dziadek Antoni Grudziński był kompozytorem, pianistą oraz dyrektorem Instytutu Muzycznego w Warszawie, ojciec, Czesław Grudziński, cenionym kompozytorem i pedagogiem. Po uzyskaniu dyplomu Szkoły Muzycznej w klasie fortepianu ukończył Wydział Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku lat siedemdziesiątych ub. stulecia do chwili obecnej prowadzi działalność pisarską i publicystyczną jako recenzent muzyczny na łamach wielu czasopism polskich. Początkowo pracował jako wykładowca w szkole muzycznej, następnie jako ekspert do spraw muzyki poważnej w Polskiej Agencji Artystycznej "Pagart". Był także kierownikiem działu koncertowego w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym.

Przez wiele lat współpracował z Festiwalem Pianistyki Polskiej w Słupsku jako członek komisji repertuarowej i opiniującej, za co otrzymał medal "Za zasługi dla miasta Słupska". Antoni Grudziński jest tez autorem licznych omówień programowych na płytach i kasetach firm fonograficznych polskich i zagranicznych, a także wspólnie z bratem Albertem Grudzińskim książki pt. "Kult Chopina w Polsce" wydanej w Polsce i w Albanii oraz książki o Józefie Sikorskim i życiu muzycznym XIX-wiecznej Warszawy.

Od 1998 roku jest członkiem zarządu Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i Międzynarodowej Fundacji im. F. Chopina. Był współorganizatorem i członkiem jury I Konkursu Chopinowskiego w Albanii ( Tirana 1996), Festiwali Chopinowskich w Tiranie (1999 i 2002) oraz członkiem jury V i VI Międzynarodowego Konkursu Płytowego "Grand Prix du Disque Frederic Chopin, który odbywa się co pięć lat, podczas kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie. W latach 1996 - 2005 działał aktywnie w dziesięciu festiwalach p.n. "Floralia Muzyczne- Muzyka w Kwiatach" w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie, był też twórcą "Maratonu pianistów" dla kandydatów do XV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego.

Antoni Grudziński organizuje również koncerty i konkursy wiedzy o kompozytorze w wielu szkołach m. in. w Kocku, Babsku, Żychlinie, Julianopolu. Jest autorem pracy o muzyce polskiej w książce "The Polish Cultural and Scientic Heritage at the down of the Third Millennium" wydanej w Londynie w 2003 roku pod redakcją prof. dr hab. Edwarda Szczepanika, ostatniego premiera RP na obczyźnie. W przygotowaniu - kolejna książka autorstwa Antoniego Grudzińskiego - przewodnik po twórczości Fryderyka Chopina i mniej znanych aspektach jego biografii - sfinansowana przez Ministerstwo Kultury.

Antoni Grudziński od listopada 2005 roku jest Dyrektorem Generalnym Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Został powołany do Rady Programowej NIFC 4 grudnia 2005 roku.

Redakcja, grudzień 2006

 

Wg kategorii: