Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Mariola Nałęcz

Mariola Nałęcz

Mariola Nałęcz

Kierownik Zakładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Wpółorganizowała i sprawowała opiekę merytoryczną nad prezentowaną w roku jubileuszowym 2010 wystawą Wizytówka Chopina prezentującą największą na świecie kolekcję rękopisów muzycznych Fryderyka Chopina.

Wywiad poświęcony tejże ekspozycji dostępny w portalu Chopin2010: www.chopin2010.pl/rozmowy


 

Wg kategorii: