Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Paweł Kamiński

Paweł Kamiński

Paweł Kamiński, pianista, pedagog, redaktor Wydania Narodowego dzieł Chopina.

Studiował grę na fortepianie w warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w klasie prof. Jana Ekiera i doc. Alicji Palety-Bugaj. W 1983 roku uzyskał w tej uczelni dyplom z wyróżnieniem. Trzykrotnie był laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego na Stypendia Artystyczne im. F. Chopina, otrzymał też nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w studiach.

Koncertował w wielu miastach Polski, wykonując m.in. koncerty Liszta i Prokofiewa. Występował z recitalami chopinowskimi także zagranicą, w Austrii, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Od 1983 roku nieprzerwanie prowadzi działalność pedagogiczną w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). W latach 1985-2010 współpracował z prof. Janem Ekierem przy redagowaniu Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina. Jest współredaktorem wszystkich 37 tomów tego wydania.

W 1998 roku objął funkcję prezesa Fundacji Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina.

Na zaproszenie uczelni muzycznych w Europie (Polska, Austria, Francja, Hiszpania, Niemcy, Rosja, Serbia, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy), Ameryce (Kanada, USA) i Azji (Chiny, Japonia) wielokrotnie wygłaszał wykłady dotyczące interpretacji muzyki Chopina. Bierze czynny udział w pracach sesji i konferencji naukowych poświęconych Chopinowi.


Wybrane referaty wygłoszone podczas seminarów i konferencji poświęconych twórczości Chopina:

  • „Poszukiwanie śladów rubata w tekście Chopinowskim” (komunikat na zorganizowanej przez Polską Akademię Chopinowską sesji „Chopin i kompozytorzy polscy”), Warszawa 6 XII 1997
  • „Wybrane zagadnienia związane z odtwarzaniem redakcyjnym intencji twórczej Chopina w toku prac nad Wydaniem Narodowym jego dzieł” (referat w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dzieło Chopina jako źródło inspiracji wykonawczych”), Warszawa 25 II 1999
  • „Rola urtekstu” (referat na sympozjum chopinowskim „Zagadnienia i problemy wykonawcze w utworach Chopina”), Białystok 28 VI 1999
  • „Rola urtekstu we właściwym odczytaniu intencji kompozytora” (referat na XII sesji naukowej „Muzyka fortepianowa”), Gdańsk XI 2001
  • „Wydanie Narodowe dzieł F. Chopina (WN) jako przykład urtekstu ukierunkowanego na wykonawcę” (referat na Konferencji „Chopin  w poszukiwaniu wspólnego języka”), Warszawa, XII 2001
  • „Między dziełem a źródłem. Redagowanie urtekstu w aspekcie teoretycznym i praktycznym” (referat na Międzynarodowej Konferencji „Dzieło Chopina. Inspiracje i proces twórczy w świetle źródeł”), Warszawa, 6-7 XII 2002.

 

Wg kategorii: