Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Roman Jasiński

Roman Jasiński

*16 X 1900 Warszawa, †4 IX 1987 Warszawa

Pianista, publicysta muzyczny i pedagog. W latach 1915-19 uczył się gry na fortepianie po kierunkiem Juliusza Wertheima. W 1919 został przyjęty do Konserwatorium Warszawskiego do klasy fortepianu Zbigniewa Drzewieckiego, z którym pracował 5 lat. Studia kontynuował w Paryżu u Ricarda Viñesa. W latach 1926-34 występował z recitalami w Filharmonii Warszawskiej, Polskim Radiu oraz Konserwatorium Warszawskim, biorąc udział m.in. w tzw. środach chopinowskich. 

W latach 1931-1944 był profesorem klasy fortepianu w Konserwatorium Warszawskim. W latach 1935-68, z przerwą w okresie wojny, związany był z Polskim Radiem - początkowo jako kierownik redakcji muzycznej, później zastępca dyrektora muzycznego, od 1948 do 1968 naczelny redaktor muzyczny. Redagował i prowadził audycje radiowe, w tym cykl "Rozmaitości muzyczne" - ok. 800 audycji (1952-81).

Zajmował się także działalnością publicystyczną - pisał artykuły publikowane w "Gazecie Polskiej", "Pionie" i "Wiadomościach Literackich" (do 1939), od 1960 prowadził w "Ruchu Muzycznym" stałą rubrykę pt. "Przegląd prasy sprzed 50 lat".

Jest autorem trzech książek: Na przełomie epok. Muzyka w Warszawie (1910-1927), Koniec epoki. Muzyka w Warszawie (1927-1939), Rozmaitości muzyczne.


 

Wg kategorii: