Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Tadeusz Joteyko

Tadeusz Joteyko

*1 IV 1872 Kijów, †20 VIII 1932 Cieszyn

Od 12 roku życia uczył się gry na skrzypcach. W latach 1889-91 studiował w Konserwatorium w Brukseli, następnie w latach 1891-95 w Instytucie Muzyki w Warszawie u Zygmunta Noskowskiego (kompozycja) i u A. Cinka (wiolonczela). W latach 1900-1902 był wiolonczelistą w orkiestrze Teatru Wielkiego w Warszawie. W Warszawie osiadł na stałe w 1914 roku. WYstępował wielokrotnie jako dyrygent zespołów chóralnych. W czasie I wojny światowej dyrygował orkiestrą symfoniczną Filharmonii.

Był założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuki. W 1931 pełnił funkcję wiceprezesa i skarbnika Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich.  


 

Wg kategorii: