Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Gregorio Allegri

Gregorio Allegri

Gregorio Allegri

*1582 Rzym, †7 II 1652 Rzym

Włoski kompozytor. W twórczości kompozytorskiej nawiązywał do stylu polifonicznego XVI w. Pisał koncerty religijne na małą obsadę, motety, msze, lamentacje, psalmy. Najsłynniejszą kompozycją Allegriego jest 9-głosowe Miserere, wykonywane w Kaplicy Sykstyńskiej raz do roku, w Wielkim Tygodniu. Należało ono do dzieł przechowywanych w rękopisach Sykstyny, których nie wolno było rozpowszechniać poza kaplicą. 14-letni W. A. Mozart po jednokrotnym wysłuchaniu sporządził partyturę utworu z pamięci; z jego odpisu dzieło zostało wydane przez Ch. Burneya (1771).

 


 

Wg kategorii: