Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Gastone Belotti

Gastone Belotti

*2 VIII 1920 Wenecja, †2 XI 1985 Padwa

Gastone Belotti - włoski chopinolog, krytyk muzyczny. Studia literackie (przerwane przez II wojnę światową) odbył na Uniwersytecie w Padwie (1938 - 1948), następnie w l. 1948-51 studiował muzykologię na Uniwersytecie we Florencji (temat pracy doktorskiej: Problemi espressivi dei Preludi di Chopin). Specjalizował się w muzyce instrumentalnej pierwszych dziesięcioleci XIX wieku. Od 1970 r. jako korespondent zagraniczny współpracował z Ruchem Muzycznym, a także włoskimi czasopismami Rivista Italiana di Musicologia i Nuova Rivista Musicale Italiana. Uczestniczył w konferencjach i sympozjach chopinologicznych w Bolonii, Wenecji, Rzymie i Warszawie. W 1973 r. został członkiem-korespondentem TiFC. W 1972 r. wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki RP złotą odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej".  

Belotti prowadził badania dotyczące datowania wczesnych utworów Chopina, analizy i porównania źródeł rękopiśmiennych. Pisał o związkach Chopina z muzyką włoską, poszukując w muzyce włoskiej rodowodu Chopinowskiego tempo rubato. Podejmował także szczegółowe zagadnienia analityczne, jak problem asymetrii rytmicznej w mazurkach.

Jest autorem trzytomowej biografii Chopin - l'uomo (Mediolan, Rzym 1974), oraz obszernej monografii Chopin (Turyn 1984), obejmującej całokształt zagadnień związanych z życiem i twórczością Chopina, która zawiera zarówno życiorys kompozytora jak i szczegółowe omówienie jego dzieł z podziałem na uprawiane gatunki, oraz rozdział ogólny poświęcony spuściźnie Chopina omawiający zagadnienia źródeł stylu kompozytora, formy, rytmu, harmonii, melodii, stylu narodowego oraz źródeł rękopiśmiennych i wydań. 


Bibliografia:

J. Kowalczyk, „Chopin i Polska to dwie pasje mojego życia". Wspomnienia o Gastonie Belottim. Rocznik Chopinowski 17, 1985 s, 17-22

 

Wg kategorii: