Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Roman Berger

Roman Berger

*9 VIII 1930 Cieszyn

Kompozytor, pianista i teoretyk muzyki. W 1949 rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach - studiował teorię u Jana Gawlasa i grę na fortepianie w klasie Marty Gabryś-Furmanik. W 1952 został zmuszony przenieść się wraz z rodziną do Bratysławy gdzie kontynuował naukę w Vysokej Škole Muzickich Umeni, studiując grę na fortepianie u Frico Kafendy, a po jego śmierci u Štefana Néźmeth-Šamorinskiego (dyplom w 1956) oraz kompozycję u Dezidera Kardoša (dyplom z wyróżnieniem w 1965).

Od 1956 pracował jako profesor gry na fortepianie w Bratysławskim Konserwatorium. W 1967 związał się zawodowo ze Słowacką Telewizją w Bratysławie. Podjął również zajęcia na macierzystej uczelni - w latach 1965-71 wykładał muzykę współczesną, propedeutykę kompozycji i muzykę elektroniczną na Wydziale Teorii. W latach 1980-91 pracował w Instytucie Historii Sztuki Słowackiej Akademii Nauk. Od 1984 prowadził tam wspólnie z matematykiem Beloslavem Riečanem nieoficjalne seminaria na temat zastosowania matematyki w muzyce pt. "Muzyka i matematyka". Od 1989 był również członkiem zespołu do wypracowania nowych koncepcji edukacji artystycznej przy Ministerstwie Edukacji oraz członkiem Komitetu Doradczego Ministra Kultury (do marca 1991).

W Polsce jego utwory wykonywane były m.in. podczas "Warszawskiej Jesieni", Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Forum Witolda Lutosławskiego. Zapraszany był do prac jury Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Witolda Lutosławskiego, Międzynarodowego Konkursu im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał szereg nagród i wyróżnień. W 1988 Uniwersytet w Wiedniu przyznał Romanowi Bergerowi nagrodę im. Herdera za całokształt twórczości kompozytorskiej i teoretycznej. W 1999 Walny Zjazd Związku Kompozytorów Polskich nadał mu godność członka honorowego. W 2007 otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2007).

Jest autorem kilkuset tekstów teoretycznych, esejów filozoficznych i innych prac publicystycznych z dziedziny teorii, muzykologii i filozofii muzyki. W 2000 roku ukazał się wybór jego dwudziestu jeden tekstów z lat 1990-1999 zatytułowany "Dráma hudby. Prolegomena k politickej muzikológii" ("The Drama of Music. Prolegomena to Political Musicology"), wydany przez Hudobné centrum w Bratysławie.


 

Wg kategorii: