Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Gerald Abraham

Gerald Abraham

*9 III 1904 Newport, †18 III 1988 Liverpool

 

Angielski muzykolog (profesor muzykologii na Uniwersytecie w Liverpoolu, 1947–1962), dziennikarz, krytyk muzyczny, korespondent „The Daily Telegraph”. W latach 1935–1947 pracował w londyńskim radio: początkowo jako redaktor Radio Times, później w Listener, od 1942 roku zaś w BBC jako kierownik działu płytowego. W tym okresie angażował się w popularyzację muzyki wschodnioeuropejskiej. Interesował się muzyką słowiańską, szczególnie rosyjską.  
Jest autorem jednego z pierwszych syntetycznych opracowań stylu twórczości Chopina (Chopin’s Musical Style,Londyn 1939, 21960, 31968, 41980), w którym dokonał dekadowego podziału tej twórczości, uznając za główną cechę ostatniego okresu szczególne nasycenie polifonią. Uczestniczył w I Międzynarodowym Kongresie Muzykologicznym poświęconym twórczości Chopina (Warszawa, 1960), na którym wygłosił referat Chopin and the Orchestra.
Angielski muzykolog (profesor muzykologii na Uniwersytecie w Liverpoolu, 1947–1962), dziennikarz, krytyk muzyczny, korespondent „The Daily Telegraph”. W latach 1935–1947 pracował w londyńskim radio: początkowo jako redaktor Radio Times, później w Listener, od 1942 roku zaś w BBC jako kierownik działu płytowego. W tym okresie angażował się w popularyzację muzyki wschodnioeuropejskiej. Interesował się muzyką słowiańską, szczególnie rosyjską.  
Jest autorem jednego z pierwszych syntetycznych opracowań stylu twórczości Chopina (Chopin’s Musical Style, Londyn 1939, 1960, 1968, 1980), w którym dokonał dekadowego podziału tej twórczości, uznając za główną cechę ostatniego okresu szczególne nasycenie polifonią. Uczestniczył w I Międzynarodowym Kongresie Muzykologicznym poświęconym twórczości Chopina (Warszawa, 1960), na którym wygłosił referat Chopin and the Orchestra.

 


 

Wg kategorii: