Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Agnieszka Chwiłek

Agnieszka Chwiłek

Dr Agnieszka Chwiłek - muzykolog, absolwentka Instytutu Muzykologii UW (praca magisterska pt. Fugi w twórczości Karola Szymanowskiego napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Helman). W latach 1994-2002 była asystentką w Zakładzie Teorii i Estetyki Muzyki IM. W roku 2002 przedstawiła dysertację doktorską Cykle fortepianowe Roberta Schumanna. Estetyczna idea jedności i jej techniczna realizacja przygotowaną również pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Helman.

Specjalizuje się w zagadnieniach historii muzyki XIX i XX wieku i analizie dzieła muzycznego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół twórczości Roberta Schumanna, Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego oraz muzyki fortepianowej XIX wieku.


 

Wg kategorii: