Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Barbara Drzewiecka

Barbara Drzewiecka

Angielskie spotkania. [M.in. odsłonięcie pomnika Chopina dłuta L. Nitschowej w Manchester 17.10.1973] (Artykuł)

Autor: Drzewiecka Barbara

Data wydania: 1974

Szczegóły

Wg kategorii: