Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Władimir Protopopow

Władimir Protopopow

Forma cyklu sonatowego w utworach F. Chopina (Artykuł)

Autor: Protopopow Władimir

Data wydania: 1967

Szczegóły


Nowaja traktowka kłassiczeskich muzykalnych form w proizwiedienijach Szopena (Artykuł)

Autor: Protopopow Władimir

Data wydania: 1989

Szczegóły


Nowa interpretacja klasycznych form muzycznych w utworach Chopina (Artykuł)

Autor: Protopopow Władimir

Data wydania: 1987

Szczegóły


O sonatno-cykliczeskiej formie w proizwiedienijach Szopena (Artykuł)

Autor: Protopopow Władimir

Data wydania: 1972

Szczegóły


Polifonia w balladzie f-moll Chopina (Artykuł)

Autor: Protopopow Władimir

Data wydania: 1969

Szczegóły


Polifonija F. Szopena (Artykuł)

Autor: Protopopow Władimir

Data wydania: 1989

Szczegóły


Wariacjonnyj mietod razwitija tiematizma w muzykie Szopena (Artykuł)

Autor: Protopopow Władimir

Data wydania: 1960

Szczegóły

Wg kategorii: