Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Ludwik Fagot

Ludwik Fagot

Der Internationale Chopin-Wettbewerb in Warschau (Artykuł)

Autor: Fagot Ludwik

Data wydania: 1975

Szczegóły


Obchody chopinowskie w Austrii [zorganizowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Chopinowskie w 175 rocznicę urodzin] (Artykuł)

Autor: Fagot Ludwik

Data wydania: 1985

Szczegóły


V. cykl koncertowy ICG w Wiedniu (Artykuł)

Autor: Fagot Ludwik, Prilisauer Richard

Data wydania: czerwiec 1982

Szczegóły


Wiedeń na co dzień i Wiedeń od święta (Artykuł)

Autor: Fagot Ludwik

Data wydania: 1978

Szczegóły

Wg kategorii: