Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Adam Massalski

Adam Massalski

Niezbyt ścisła ankieta personalna [z r. 1842]. Przyczynek do biografii Mikołaja Chopina [w zbiorach Centralnego Państw. Archiwum Historycznego w St. Petersburgu] (Artykuł)

Autor: Massalski Adam

Data wydania: 1991

Szczegóły

Wg kategorii: